Composite Structure คืออะไร ทำไมต้องเลือกใช้เป็น H-BEAM

เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกๆโครงการก่อสร้างจะต้องควบคุมและพยายามรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดี โดยเฉพาะส่วนของโครงสร้าง เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงและทนต่อการใช้งาน แต่ในการก่อสร้างสิ่งที่มักเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของมลภาวะและสุขภาพของคนงานที่ไม่ดี ที่อาจเกิดเสียง ฝุ่นรบกวนหรือคนงานสูดดมสารเคมีจนสะสมให้เกิดผลเสียในระยะยาว ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลง เพราะ SYS PRIMERBOND สามารถช่วยจัดการให้ทั้งงานก่อสร้างและสุขภาพของคนงานมีคุณภาพที่ดีไปพร้อมๆกันได้

เปลี่ยนการก่อสร้างให้อิสระมากขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เหล็ก H-BEAM ในรูปแบบใหม่

เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกๆโครงการก่อสร้างจะต้องควบคุมและพยายามรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดี โดยเฉพาะส่วนของโครงสร้าง เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงและทนต่อการใช้งาน แต่ในการก่อสร้างสิ่งที่มักเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของมลภาวะและสุขภาพของคนงานที่ไม่ดี ที่อาจเกิดเสียง ฝุ่นรบกวนหรือคนงานสูดดมสารเคมีจนสะสมให้เกิดผลเสียในระยะยาว ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลง เพราะ SYS PRIMERBOND สามารถช่วยจัดการให้ทั้งงานก่อสร้างและสุขภาพของคนงานมีคุณภาพที่ดีไปพร้อมๆกันได้

ทำไมโครงสร้างอาคารต้องใช้เหล็ก H-Beam

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน H-beam ถูกผลิตและออกแบบมาเพื่อใช้ในส่วนโครงสร้างรับน้ำหนักของอาคารเป็นหลัก ด้วยคุณสมบัติในการรับแรงที่ดี ทนต่อแรงบิดได้มาก อีกทั้งยังมีข้อดีคือการมีลักษณะท่อนเหล็กที่เปิดให้เห็นผิววัสดุได้รอบด้าน ส่งผลให้การจัดการและดูแลเรื่องสนิมเหล็กของโครงสร้างอาคารทำได้ง่ายและสะดวก H-beam จึงเหมาะสมในการนำมาเป็นโครงสร้างอาคารไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เพราะสามารถตอบโจทย์ได้ความแข็งแรงและรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี

3 เหตุผล เพราะเหตุใดเราถึงไม่ควรมองข้ามการทำ Shop Drawing กับงานโครงสร้างทุกสเกล

เพราะการทำ Shop Drawing คือกระบวนการวางแผนการทำงานอย่างละเอียดหรือการนำปัญหาในอนาคตมาขบคิดก่อนเริ่มงานก่อสร้างจริง ซึ่งกระบวนการนี้มักเป็นกระบวนการที่งานโครงสร้างสเกลเล็กหรือผู้รับเหมาหลายรายมักละเลยอยู่เสมอ ด้วยที่มองว่าลำดับขั้นตอนการทำงานไม่ได้มีรายละเอียดที่ต้องนำกลับมาวางแผนมากนัก กลับกันที่การคิดเช่นนี้อาจนำไปสู่ความประมาทและทำให้งานแต่ละส่วนเกิดความผิดพลาดเสียหายได้เช่นกัน