Kloem Hostel รีโนเวทบ้านไม้เก่าเป็นโฮสเทลด้วยโครงสร้างเหล็ก

เพื่ออนุรักษ์ความดั้งเดิมและเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของอาคาร การรีโนเวทอาคารเพื่อใช้งานใหม่จึงจำเป็นมากกว่าการรื้ออาคารทิ้งและสร้างใหม่สถานเดียว เหล็กรูปพรรณรีดร้อน จึงเข้ามามีบทบาทช่วยในการปรับปรุงอาคารในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหลายวัสดุโครงสร้างอื่นในหลายมิติ เช่นที่เห็นได้จากในโฮสเทลมากเอกลักษณ์หลังใหม่ในถนนเพชรบุรีซอย 5 ของกรุงเทพฯ แห่งนี้

“เคลิ้ม โฮสเทล” ออกแบบโดยกลุ่มสถาปนิกมากฝีมือ IF (Integrated Field) โดยมีคอนเส็ปต์คือการสะท้อนบริบทและเรื่องราวของวิถีชีวิตธรรมดาสามัญของคนกรุงเทพ ซึ่งพบได้ในซอยเพชรบุรีซอย 5 อันเป็นที่ตั้งของโครงการ

เคลิ้มโฮสเทลตั้งอยู่บนที่ดินด้านในสุดของเพชรบุรีซอย 5 แวดล้อมไปด้วยชุมชนคนกรุงที่เปี่ยมชีวิตชีวา มีพนักงานบริษัท ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ปะปนไปกับชาวชุมชนที่ยังเลี้ยงไก่ มีค่ายมวย ซึ่งภาพของการอยู่อาศัยร่วมกันนั้นช่างเป็นภาพแสนสามัญทว่าเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ชวนให้อิ่มใจ นอกจากนั้น ความน่าสนใจอีกอย่างของโฮสเทลแห่งนี้คือการที่ ที่ตั้งนั้นอยู่ติดรางรถไฟ  โฮสเทลแห่งนี้จึงได้บรรยากาศของชุมชนคนริมทางรถไฟและภาพของรถไฟวิ่งตัดผ่านใกล้ๆ ราวกับไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพ

ในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม เคลิ้มโฮสเทลเกิดจากการรีโนเวทบ้านไม้เก่าสองหลังซึ่งตั้งติดกัน ปรับเปลี่ยนห้องต่างๆ ให้เป็นห้องพัก ใส่ฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยของการเป็นโรงแรมเข้าไป ความท้าทายคือการเก็บรักษาสภาพของบ้านไม้เดิม ไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงปรับปรุงให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมและแข็งแรงมากพอที่จะปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สาธารณะอย่างโรงแรม

สถาปนิกเลือกใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ในการเสริมความแข็งแรงและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับอาคาร รวมถึงเชื่อมบ้านสองหลังให้กลายเป็นอาคารหลังเดียว โดยการแทรกโครงสร้างเหล็กเข้าไปในระหว่างบ้านสองหลัง สร้างพื้นที่ทางเดินเชื่อม รวมถึงสร้างกล่องอาคารเหล็กแทรกเข้าไปให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนต้อนรับที่ด้านหน้าของอาคาร การใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน นอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแรงและสร้างพื้นที่ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสมกับอาคาร ในแง่หนึ่งก็ยังช่วยครอบคลุมพื้นที่ของงานออกแบบทั้งหมดให้ดูเป็นสถาปัตยกรรมเดียว

มากไปกว่านั้น การใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ในอีกแง่หนึ่งก็จะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างที่ละเอียดอ่อนให้ยังคงสภาพเดิมได้มากที่สุด เพราะการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนนั้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อย ด้วยการเป็นวัสดุสำเร็จรูปที่ก่อสร้างได้ด้วยระบบแห้ง ยกประกอบได้เพราะเป็นวัสดุที่ผลิตสำเร็จจากโรงงาน โครงการที่ต้องการอนุรักษ์สภาพเดิมของพื้นที่ไว้ให้มากที่สุดอย่างการรีโนเวทอาคาร โดยเฉพาะการแทรกเข้าไปปรับปรุงอาคารเก่าที่มีคุณค่าเช่นโครงการเคลิ้มโฮสเทลแห่งนี้ จึงเป็นตัวอย่างของการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนในการออกแบบและก่อสร้างที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ขอบคุณ สถาปนิก  IF (Integrated Field) ภาพ PanoramicStudio