เบื้องหลังความสำเร็จของ “พระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวง” โดยทีมงาน Steel Solution by SYS

การนำโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนมาประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง “พระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวง” ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยที่มีลักษณะเป็นอาคารทรงยอดสูงมีองค์ระฆังรูปทรงโดม ทำให้นอกจากการเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง โครงเหล็กยังเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเป็นกรอบกำหนดรูปทรงของอาคารให้งดงามโค้งมนตรงตามลายเส้นของสถาปนิก เพื่อการนำไปประกอบเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์ ดังนั้นในการผลิตองค์ประกอบของโครงสร้างทุกๆ ชิ้นจึงต้องมีความถูกต้องและมีความแม่นยำสูงสุดSteel Solution Service : Fabrication

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Prefabrication เป็นระบบการทำงานที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการก่อสร้างได้มากขึ้นโดยเฉพาะการนำมาใช้ในระบบก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพราะสอดคล้องกันดีกับการกระบวนผลิตชิ้นส่วนเหล็กสำเร็จจากในโรงงานซึ่งช่วยให้งานก่อสร้างเป็นไปได้อย่างมีระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการก่อสร้างอาคารที่มีรูปแบบพิเศษหรือแตกต่างจากอาคารทั่วไป โดยเหล็กทุกท่อนจะถูกแปรรูปภายในโรงงาน ที่ใช้เครื่องมือและเครื่องจักรคุณภาพสูง ในการวัดระยะ (Marking) ตัด (Cutting) เจาะ (Drilling) เชื่อม (Welding) ดัด (Bending) ทำสี (Coating) ที่ทำให้ชิ้นงานโครงสร้างเหล็กแปรรูป (Fabricated Steel) ได้คุณภาพ มีระยะและขนาดที่ถูกต้องแม่นยำสูงกว่าการแปรรูปที่สถานที่ก่อสร้าง


โครงสร้างนั่งร้านเหล็กสำหรับรับน้ำหนักคอนกรีต

ส่วนแรกที่ทางทีมงาน Steel Solution ได้รับผิดชอบตั้งแต่ช่วงแรกในการก่อสร้าง “พระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวง” คือการจัดส่ง Fabrication Steel เพื่อใช้เป็นโครงสร้างนั่งร้านสำหรับเตรียมรับน้ำหนักการเทคอนกรีตกว่า 1,500 คิว ซึ่งโครงสร้างนั่งร้านเหล็กที่ใช้จะต้องมีความแข็งแรงมากเพราะต้องสามารถมาช่วยรับน้ำหนักคอนกรีตได้เป็นอย่างดี มีความปลอดภัยสูงสุด และไม่มีปัญหาเรื่องนั่งร้านถล่มระหว่างการเทคอนกรีต ซึ่งเหล็กโครงสร้างของ SYS นั้นมีความแข็งแรงพิเศษ ได้รับการแปรรูปมาอย่างมีคุณภาพ จึงสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมั่นใจ


โครงสร้างโดมจนถึงยอดฉัตร

ส่วนที่สำคัญที่สุดในการก่อสร้างของโครงการนี้ คือโครงสร้างโดมซึ่งเป็นบริเวณองค์เจดีย์ที่ประกอบโครงสร้างขึ้นจากเหล็กดัดโค้ง ดังนั้นชิ้นงานทุกชิ้นจึงต้องมีความโค้งที่รับกับการบิดตัวในแต่ละองศาขององค์ระฆัง โดยทีมงาน Steel Solution ที่มีความชำนาญงานโครงสร้างเหล็กจาก SYS ใช้เครื่องดัดที่มีกำลังดัดสูงในการแปรรูปดัดโค้งชิ้นงานอย่างแม่นยำ ทำให้ได้ขนาดและรัศมีความโค้งที่เหมาะสมสวยงามตรงตามการออกแบบ


การทดลองประกอบติดตั้ง (Pre-Assembly)

เบื้องหลังความสำเร็จของการติดตั้งโครงสร้าง คือการทดลองประกอบติดตั้ง (Pre-Assembly) บนภาคพื้นดินที่สามารถ “ตรวจสอบ” “ปรับแก้ไข” ให้สมบูรณ์แม่นยำ ก่อนที่จะถอดไป “ทำสี” และจัดส่งไปประกอบอีกครั้งที่หน้างานก่อสร้าง

ข้อดีของการทดลองประกอบติดตั้ง

  • ช่วยให้เจ้าของโครงการและสถาปนิกเห็นภาพรวมเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ เพื่อพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนยกไปติดตั้ง    บนสถานที่จริง จะได้ทำการแก้ไขได้ทันท่วงทีไม่ต้องยกลงมาแก้ไขในภายหลัง
  • เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงสร้างทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในการ     ประกอบชิ้นงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติงานจริง
  • ช่วยในการทำเครื่องหมายเลขลำดับของชิ้นงานและตำแหน่งทุกชิ้นส่วนได้ 100% เพื่อให้ทีมช่างสามารถติดตั้งได้อย่าง    รวดเร็วและลดโอกาสผิดพลาด เนื่องจากเป็นชิ้นงานโค้ง

ยอดฉัตรบนความสูงจากพื้นดิน 79 เมตร 

หลังจากการทดลองประกอบติดตั้ง (Pre-Assembly) ที่ภาคพื้นดิน แก้ไขและทำสีชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย จึงนำไปประกอบครั้งสุดท้ายที่ความสูง 79 เมตร เหนือยอดโดมชั้นสามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการบริการของทีมงาน Steel Solution ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างเต็มความสามารถในทุก ๆ ขั้นตอน จึงทำให้งานเหล็กของโครงการ “พระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวง” เป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็วและสมบูรณ์แบบที่สุด

ที่มา: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SteelSolutionbySYS&set=a.195904831087239