เหล็กโครงสร้าง SYS ก่อสร้างได้ไม่ก่อฝุ่นเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้คน

ฝุ่นในอากาศนี้เกิดการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเผา การผลิตพลังงานไฟฟ้า ควันจากรถยนต์
การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งจะลอยค้างอยู่ในอากาศนานจนกว่าจะมีลมพัดพาหรือมีฝนชำระล้างออกไป
มีทั้งแบบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและแบบที่มีขนาดเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นอย่าง PM2.5 และ PM10

ยิ่งในช่วงเวลาปลายหน้าหนาว ก่อนจะเข้าสู่หน้าร้อนที่ไม่มีลมพัดผ่านแบบนี้
ในพื้นที่เมืองมักเจอกับเหตุการณ์ฝุ่นละอองที่หนาแน่นมากกว่าปกติ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะกับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้ง เช่น ช่างก่อสร้าง
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นๆ

ในด้านการก่อสร้าง
วิธีหนึ่งที่ช่วยให้ปริมาณฝุ่นที่หน้างานน้อยลงและช่วยปกป้องสุขภาพของคนงานได้รับฝุ่นน้อยลง คือ
การเลือกใช้เหล็กมาก่อสร้างอาคาร เพราะเหล็กเป็นวัสดุที่ผลิตมาเรียบร้อยแล้ว
ทำให้การติดตั้งที่หน้างานเป็นระบบ Dry Process ที่ไม่มีการผสมวัสดุก่อสร้างจนทำให้เกิดฝุ่นขึ้น
นอกจากนี้การใช้เหล็กยังช่วยให้ระยะเวลาการก่อสร้างเร็วขึ้น ช่วยให้คนงานอยู่กลางแจ้งน้อยลง
สูดดมควันหรือฝุ่นลดลงนั่นเอง

การใช้เหล็กในการก่อสร้างจึงเป็นหนึ่งแนวทางที่ช่วยรักษาคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างและคน
งานในไซต์งาน ที่สำคัญยังเป็นหนึ่งแรงที่ช่วยลดการปล่อยฝุ่น PM ในสังคมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

 


เหล็ก SYS ลดฝุ่นได้ เพราะเป็น Dry Process

เหล็กโครงสร้างของ SYS เป็นวัสดุก่อสร้างในระบบ Dry Process
ที่ตอบโจทย์การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
ด้วยความที่เหล็กถูกผลิตขึ้นตามขนาดมาตรฐานมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในโรงงาน

เมื่อถึงหน้างานเราจึงสามารถยกติดตั้งได้ทันที ไม่ว่าจะติดตั้งด้วยระบบการเชื่อมแบบทั่วไปหรือระบบ Bolted& Nut Connection
โดยที่ไม่ต้องมีการผสมวัสดุจนเกิดฝุ่นคลุ้งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของคนงานและคนในพื้นที่ใกล้เคียง

Dry Process ของโครงสร้างเหล็กนี้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการลดฝุ่นจากการผสมวัสดุวัสดุก่อสร้างที่หน้างานเท่านั้น
แต่ยังช่วยให้หน้างานมีความสะอาด สามารถจัดการหน้างานหลังก่อสร้างได้สะดวกด้วย

 

บริการ SYS Steel Solution เตรียมการในโรงงานได้ ช่วยให้ฝุ่นหน้างานลดลง
นอกจากจะสามารถนำเหล็กไปจัดการที่หน้างานและยกขึ้นติดตั้งด้วยตัวเองได้แล้ว
หากต้องการลดระยะเวลาก่อสร้างที่หน้างาน รวมถึงลดการสูดดมฝุ่นควันของคนงานลง ก็สามารถให้ทาง SYS
ทำการเตรียมชิ้นส่วนเหล็กต่าง ๆ ให้ได้ ในรูปแบบบริการ SYS Steel Solution ที่ติดตั้งด้วยระบบ Bolted & Nut Connection

ซึ่งเตรียมการอย่าง การตัด การเจาะหรือการทำสี ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน
ก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองจากขั้นตอนเหล่านี้ได้ ช่วยให้พื้นที่หน้างานและพื้นที่รอบ ๆ ไม่มีฝุ่นควันรบกวน

 

เหล็ก SYS ช่วยให้การก่อสร้างสะดวก ราบรื่น ปลอดภัยต่อสุขภาพของแรงงานและชาวเมืองได้มากขึ้น
เหล็กโครงสร้าง SYS
ไม่ได้เป็นแค่วัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของความรวดเร็วและสะดวกในการก่อสร้างเท่านั้น
แต่ยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่ตอบโจทย์และเหมาะกับการก่อสร้างในยุคใหม่
ที่ทุกคนเริ่มใส่ใจกับปัญหาเรื่องฝุ่นควันและสิ่งแวดล้อมรอบตัวกันมากขึ้น

การเลือกเหล็กโครงสร้าง SYS ไปใช้งาน จึงเป็นเหมือนหนึ่งพลังที่ช่วยให้วงการก่อสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลง
ลดการสร้างฝุ่น PM ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานกลางแจ้งของคนงานลง สุขภาพคนงานจึงเสี่ยงน้อยลง
อีกทั้งยังทำให้เมืองมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ด้วย