คิดไม่ออก บอกไม่ถูก เลือกไม่ได้ หาคำตอบได้จาก H-BEAM Connect

 วัสดุโครงสร้างอาคารเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่กำหนดรูปลักษณ์และรองรับน้ำหนักจากการใช้งาน เป็นงานต่อเนื่องที่ต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่เจ้าของโครงการ นักออกแบบสถาปนิกและผู้รับเหมา เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ตามที่วางแผนไว้ การได้รู้เรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุก่อนจะตัดสินใจนำมาใช้งาน H-BEAM Connect จึงเปรียบเหมือนพื้นที่คลังความรู้เกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็ก H-BEAMที่พร้อมตอบทุกข้อสงสัยและให้ทุกข้อความรู้ที่ทุกคนต้องการ ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้จักและมั่นใจในเหล็ก H-BEAMได้มากยิ่งขึ้น

 

H-BEAM Connect กับนักออกแบบ

ส่วนบทความสำหรับนักออกแบบจะมีการแบ่งหมวดหมู่เป็น รีวิวโครงการ บทความความรู้เรื่องโครงสร้างเหล็กและสัมภาษณ์พิเศษ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักออกแบบเข้าใจเกี่ยวโครงสร้างเหล็กมากขึ้นแล้ว ยังเป็นเหมือนแหล่งรวบรวมไอเดียและแนวคิดการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กจากสถาปนิกหลากหลายท่านด้วย ถือเป็นการเปิดมุมมองและเติมแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กัน

 

H-BEAM Connect กับ ผู้รับเหมา

หมวดหมู่ที่นำเสนอเรื่องราวและบทความน่ารู้ที่เน้นไปทางเทคนิคของโครงสร้างเหล็ก ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การติดตั้ง เกี่ยวกับเหล็ก H-BEAM ตลอดจนบริการเสริมที่พร้อมรองรับและเข้ามาช่วยผู้รับเหมาในทุกประเภทการใช้งาน ให้ผู้รับเหมาจัดการงานก่อสร้างได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีรีวิวการใช้งานจริงในหลาย ๆ โครงการที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของเหล็กโครงสร้าง SYS 

 

 

H-BEAM Connect กับ เจ้าของโครงการ

มีรีวิวโครงการและสัมภาษณ์พิเศษกับเจ้าของโครงการหลากหลายท่านที่ตัดสินใจเลือกใช้เหล็กโครงสร้างจาก SYS ในโครงการของตนเอง เป็นเหมือนแนวทางและ Guideline ให้เจ้าของโครงการที่สนใจโครงสร้างเหล็กได้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและผลประกอบการโดยรวมที่ดีกว่าเดิม และยังมีการนำเสนอบทความในวงการก่อสร้างและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการ ให้สามารถปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวให้เท่าทันการก่อสร้างในระดับสากลได้อย่างทันท่วงที

 

 

ค้นหาผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ร้านค้าเหล็ก H-BEAM

นอกจาก Content ที่น่าสนใจ 3 หมวดหมู่สำหรับนักออกแบบ ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการแล้ว ในเว็บไซต์ H-BEAM Connect ยังมีเมนูค้นหาผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่ใช้เหล็ก H-BEAM ของ SYS และข้อมูลร้านขายวัสดุก่อสร้างที่มีเหล็กH-BEAMของ SYS ด้วย H-BEAM Connect จึงเป็นเว็บไซต์ที่ครบ จบ เรื่องงานก่อสร้างเหล็ก H-BEAMได้ในที่เดียว