อัปเดตรับปี 2024 เทรนด์การลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไทย

ต้นปี 2024 มีหลาย ๆ เทรนด์หายไป เปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่ เช่นเดียวกับเทรนด์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เริ่มมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นตามความต้องการของตลาด ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคนตามการขยายตัวของตลาด Internet of Things หรือตลาดยานยนต์อัจฉริยะที่เพิ่มขึ้น

ในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ต่างเริ่มมองหาฐานการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งไทยและประเทศใกล้เคียงในแถบอาเซียนถูกเลือกให้กลายเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ เพราะมีปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งฐานการผลิตที่ตอบโจทย์ต่อเงินลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

การผลิตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้ ช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานคนในพื้นที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน ESG ที่เข้ามาควบคุมให้ผู้ประกอบการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ทำให้เทรนด์อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ เป็นภาพของอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่างเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง

 

เมื่อประเทศไทยกลายเป็นฐานการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศไทยในปีนี้ยังถือว่ามีการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีบางส่วนที่ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะชิ้นส่วนของยานยนต์อัจฉริยะหรือชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศดักจับฝุ่น ฯลฯ ที่สังเกตได้จากความต้องการใช้งานและปริมาณการบริโภคที่สูงขึ้น

นอกจากตลาดยานยนต์ยังมีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์หลายประเภทที่มีการเติบโตมากขึ้น และกำลังมองหาฐานการผลิตที่ตอบโจทย์ ซึ่งสภาพแวดล้อม ที่ตั้ง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของบริษัทต่างชาติในการเข้ามาตั้งฐานการผลิต

 

สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ ประโยชน์ที่มาพร้อมกับเทรนด์การลงทุน

การเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนี้ เป็นการเข้ามาลงทุนที่ทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ประชากรมีตำแหน่งงานมากขึ้น และยังเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงระหว่างประเทศมีการหมุนเวียนเพิ่มขึ้นด้วย

ซึ่งแนวโน้มของเทรนด์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ และคาดว่าจะยังคงมีการขยายตัวเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตและความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่เทคโนโลยี นวัตกรรมและเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทุกคน

 

เทรนด์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทรนด์แรง มาเร็ว ที่ต้องคิดแล้วลงมือทำทันที

เทรนด์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง และต้องเร่งผลิตเพื่อให้ทันกับกระแสโลก รวมถึงเทคโนโลยีในตอนนี้ การก่อสร้างโรงงานหรือสำนักงานจึงต้องเลือกวัสดุก่อสร้างที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว คล่องตัว เหล็กโครงสร้างก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ดีทีเดียว 

ด้วยการเป็นวัสดุสำเร็จที่ผลิตเรียบร้อยมาจากโรงงาน ทำให้สามารถสั่ง ขนส่งและยกขึ้นประกอบเป็นโครงสร้างอาคารที่หน้างานได้เลย เมื่อระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยลง ขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมนี้สามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้น และเมื่อเริ่มได้เร็วขึ้นก็จะส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทันต่อการใช้งานในตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดโลก ณ ขณะนั้นได้

อย่างโครงสร้างเหล็กจาก SYS เป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างฐานการผลิตในอุตสาหกรรมนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการและเติบโตตามเทรนด์อุตสาหกรรมและรักษ์โลกไปพร้อม ๆ กัน ได้ เพราะเหล็กโครงสร้างจาก SYS ผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล ด้วยวิธีการที่ประหยัดพลังงาน จึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน