บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับเหมา ที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ และดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด