By SteelMaster 25 April 20
SIAM HOSPITAL SUPPLY 

สำนักงานโครงสร้างเหล็กกับการออกแบบที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

ด้วยแนวคิดการออกแบบสำนักงานเบื้องต้นของคุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ สถาปนิกจาก Green Dwell ที่มองว่า “ออฟฟิศเกิดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ทำงานอยู่ในตัวมัน เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของสถาปัตยกรรมคือทำอย่างไรให้ออฟฟิศเป็นตัวพัฒนาคุณภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคารให้ได้มากที่สุด โดยส่งผลกระทบต่อภาพรวมน้อยที่สุด” สถาปัตยกรรมอาคารสำนักงานของ Siam Hospital Supply ที่ปรากฏนี้ จึงเป็นสำนักงานที่ให้ความรู้สึกเหมือน “บ้าน” มีความยืดหยุ่น ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและเน้นเรื่ององค์ประกอบของพื้นที่ภายในอาคารให้ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่อาศัยร่วมกันของพนักงาน


จากเอกลักษณ์และแนวคิดที่ชัดเจนของ Green Dwell ที่ประสานองค์ประกอบในแง่ของสถาปัตยกรรม 3 ข้อ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ Sun (การกันแดด) Wind (การระบายอากาศ) และ Light (แสงธรรมชาติ) ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนสามารถตอบโจทย์องค์ประกอบได้หมดทุกข้อ อย่างส่วนแรกที่เป็นส่วนของ Sun หรือส่วนที่ใช้ปกป้องแสงแดดเข้ามาภายในตัวอาคาร ได้ถูกออกแบบให้เป็นปีกหมวกยื่นออกไปเพื่อไม่ให้บดบังตัวอาคารและทำให้เกิดภาวะหน้าสบายโดยที่แสงไม่ได้ยิงเข้ามายังตัวอาคารโดยตรง และโครงสร้างที่ทำให้ Cantilever หรือคานปลายยื่น สามารถยื่นออกมาได้ไกลนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือโครงสร้างเหล็ก ดังนั้นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนจึงเป็นโครงสร้างที่ดีและเหมาะสมสำหรับสถาปัตยกรรมที่มีโครงสร้างที่ต้องการยื่นออกจากตัวอาคารหลักมากๆ


ส่วนเรื่องของ Wind หรือการระบายอากาศภายในอาคารให้มีการไหลเวียนของลมธรรมชาติได้ดี การออกแบบจึงต้องออกแบบให้เกิดพื้นที่ว่างหรือช่องว่างของตัวอาคาร ซึ่งการเลือกใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนจะทำให้เกิดความโปร่ง โล่ง เพราะโครงสร้างเหล็กสามารถตอบโจทย์ในเรื่องระยะระหว่างเสา (Span) ได้กว้าง ทำให้เกิดการระบายอากาศที่ดี รวมถึงในเรื่องของการใช้งานจริงก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้อยู่อาศัยใช้งานจากฟังก์ชันของประตูและรับลมธรรมชาติตามที่ออกแบบไว้จริง ๆ


และองค์ประกอบสุดท้ายอีกหนึ่งข้อที่สำคัญกับงานสถาปัตยกรรมนั่นคือเรื่องของ Light (แสงธรรมชาติ) ซึ่งในส่วนนี้ คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ สถาปนิกผู้ออกแบบได้กล่าวไว้ว่า “หากต้องการให้แสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารได้ ก็ต้องลดขนาดโครงสร้างให้เล็กลง เพื่อทำให้อาคารดูโปร่งซึ่ง คอนกรีตก็สามารถทำได้แต่โครงสร้างเหล็กทำได้ดีกว่า ” โดยปัจจุบันที่ Siam Hospital Supply แห่งนี้แตกต่างจากสำนักงานแห่งอื่นตรงที่ภายในสำนักงานเปิดไฟตอนกลางวันน้อยมาก เพราะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาเต็ม ๆ จากโครงสร้างที่โปร่ง โล่ง


และนอกจากโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนจะให้องค์ประกอบทั้ง 3 ที่เป็นแนวคิดหลักของ Green Dwell แล้ว โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนยังช่วยในเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ สามารถนำไปรีไซเคิลหลอมขึ้นใหม่ได้ และในหมวดของการก่อสร้างก็สามารถทำให้งานเสร็จได้รวดเร็วตามช่วงเวลาที่วางไว้อีกด้วย


หากไม่ได้มองอาคารเป็นวัตถุแต่มองเป็นเป็นชีวิตของผู้อาศัย ในด้านการออกแบบเราจะคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยก่อนเสมอ เพราะที่ Siam Hospital Supply ทำงานและอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว ดังนั้นการออกแบบสเปซก็ต้องเป็นสเปซแบบบ้านให้ดูอบอุ่นและใกล้ชิด ซึ่งสเปซแบบบ้านทำให้อยู่สบาย รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดในการทำงาน รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ถูกออกแบบให้เป็นบริเวณไม่ใช่ห้อง เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลายเพราะมีสเปซที่กว้าง ทำให้สถาปัตยกรรมช่วยสร้างกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากการทำงาน


เพราะสถาปัตยกรรมมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โครงสร้างจึงเป็นส่วนหนุนนำให้งานออกแบบสามารถเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และสิ่งสำคัญคือ “เราไม่ได้ประทับใจที่สถาปัตยกรรมแต่ประทับใจที่ผลของสถาปัตยกรรม ที่ทำให้ผู้อยู่รู้สึกมีความสุขกับการพักอาศัย รู้สึกผ่อนคลายและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จากงานสถาปัตยกรรม” คุณรักศักดิ์ สุคนธะตามร์ กล่าว
 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ