By SteelMaster 30 September 16

Project : Bhumibol Sangkeet

Owner : College of Music Mahidol University

Location : 25/25 Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon, Nakhonpathom 73170

GPS: 13.788530, 100.324215

Architect : Thonsilp Studio Co.,Ltd.

อาคาร “เรือนศิลปิน” มีฐานะเป็นเหมือนประตูต้อนรับของพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ โดยกลุ่มอาคารนี้ได้รับรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารสถาบันประจำปี 2557 (Gold Medal Awards) โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 โดยสถาปนิกต้องการผสมผสานความรู้สึกของเรือนแถวไม้ริมน้ำกับรูปทรงของอาคารที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นกันเองไปพร้อมๆกับความรู้สึกใหม่ๆที่สถาปัตยกรรมมอบให้อาคารนี้ ด้านล่างเป็นร้านค้าและด้านบนเป็นเรือนพักของศิลปินรวมถึงผู้เข้ารับการอบรมดนตรีต่างๆ

 แม้ส่วนใหญ่แล้วโครงการนี้ใช้วัสดุไม้เป็นหลักและ สถาปนิกได้ใช้เหล็ก SYS H-Beam มาทำในส่วนเสาที่ใช้รับชายคาและโครงสร้างบางส่วน

  เหตุผลที่เลือกใช้เหล็ก SYS H-Beam เพราะต้องการให้เสาโครงสร้างนี้ดูบาง แต่แข็งแรงพร้อมสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มอาคารให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น

 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ