By SteelMaster 21 September 20
ขั้นตอนการทำงานของช่างเชื่อม

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานประเภทใด การจัดสรรแบ่งส่วนงานให้เกิดความละเอียดรอบคอบระหว่างการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติ เพราะนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดความผิดพลาดระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนได้ด้วย ซึ่งหากพูดถึงรูปแบบการปฏิบัติงานของช่างเชื่อมในที่นี้ จะขอรวบรวมให้เข้าใจกันอย่างง่าย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนงานหลักๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การถอดปริมาณและสรุปรายการเพื่อสั่งซื้อสินค้า, ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการทำสีกันสนิมและตัดชิ้นงานตามขนาด, ส่วนที่ 3 การประกอบเสาคานตามตำแหน่ง เซตฉากและระยะก่อนการเชื่อม, ส่วนที่ 4 การเก็บงาน ทำสีทับหน้าและทำความสะอาดถอดปริมาณ และสรุปรายการเพื่อสั่งซื้อ


ก่อนเริ่มต้นการก่อสร้างใดๆ ช่างเชื่อมจะทำการถอดปริมาณสินค้าก่อนการสรุปรายการสั่งซื้อ ด้วยการแยกงานก่อสร้างทั้งโครงการออกเป็นงานย่อยๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการถอดแบบ และวิเคราะห์ออกมาเป็นจำนวนวัสดุที่ต้องการจะใช้ โดยมีการเผื่อเปอร์เซ็นต์วัสดุเสียหายไว้ร่วมด้วย หลังจากนั้นจึงทำการสั่งซื้อสินค้ามาลงที่ไซต์งานทำสีป้องกันสนิม และตัดชิ้นงานตามขนาด


เมื่อสินค้ามาถึงที่หน้าไซต์งาน จะดำเนินการทำสีกันสนิมที่เหล็กทุกท่อนให้ถ้วนทั่ว เพื่อให้เหล็กมีความพร้อมก่อนการนำไปตัดตามขนาดที่ต้องการ และการนำไปใช้งานขั้นตอนอื่นๆ หากมีการสลับขั้นตอนในส่วนนี้โดยนำเหล็กไปตัดหรือใช้งานก่อนการทำสีป้องกันสนิม อาจส่งผลการป้องกันสนิมไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบเสาคานตามตำแหน่ง เซตฉากและระยะ ก่อนการเชื่อม


หลังจากที่เหล็กพร้อมต่อการใช้งานหลังจากการทำสีป้องกันสนิมและตัดตามขนาดแล้ว ช่างเชื่อมจะเตรียมเหล็กเพื่อมาประกอบเสาคานตามตำแหน่งในขั้นตอนต่อไป ด้วยการเซตฉากและระยะให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานก่อนจะเริ่มการเชื่อมขึ้นเป็นโครงสร้างอย่างที่ได้พบเห็นกันทำสีทับหน้า เก็บงาน และทำความสะอาดชิ้นงาน


เมื่อการเชื่อมเหล็กขึ้นรูปเป็นโครงสร้างแล้ว ช่างเชื่อมจะทำการเก็บความเรียบร้อยของงาน และทำความสะอาดชิ้นงาน จากนั้นจึงจบงานด้วยการทำสีทับหน้าเพื่อความสวยงามตามที่ผู้ออกแบบได้ทำการออกแบบไว้ เป็นขั้นตอนสุดท้าย
 

Related Articles


สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง
สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง

โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม
โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ