By SteelMaster 10 March 20
เหล็ก Value Series คืออะไร ดีกว่า และน่าใช้กว่าอย่างไร

H-Beam ซึ่งมักนิยมใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งแต่โครงการเล็กๆ อย่างบ้านพักอาศัย ไปจนถึงอาคารสูง โรงงาน โกดังเก็บสินค้านั้น  มีขนาดให้เลือกใช้จำนวนมาก โดยมีขนาดตั้งแต่ 100x50 มม. ไปจนถึง 900x300 มม.ซึ่งโดยทั่วไป ขนาดที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ จะเป็นขนาดที่ลงท้ายด้วยหน่วย 5 มม. หรือ 10 มม. เช่น ขนาด 100x100, 200x100, 300x300 


และนอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่เรียกว่า Value series อาจจะมีปริมาณการใช้งานรองลงมา แต่เป็นขนาดที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความประหยัด เมื่อเทียบกับขนาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่ม Nominal Size เดียวกัน ดังตัวอย่างตามตาราง


ตัวอย่างตารางเหล็ก H-Beamตัวอย่างเช่น โครงการ A จากการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง อาจจะใช้เพียงขนาด 198x99 กำลังรับแรงก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาด 200x100 หรือใช้ ขนาด 248x124 แทนการใช้ 250x125 เป็นต้น โดยกลุ่มของขนาดที่เรียกว่า “Value series” มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ขนาด ดังตาราง


ตารางสินค้า “Value Series” 

ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ Value series ย่อมส่งผลดีต่อราคาค่าก่อสร้าง เพราะเมื่อน้ำหนักต่อชิ้นลดลงแล้ว ซึ่งจะส่งผลตรงต่อการลดต้นทุนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างแล้ว สิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย การติดตั้ง หรือการคิดค่าแรงโดยรวม (ซึ่งจะเทียบราคาจากน้ำหนักของวัสดุเหล็กทั้งหมด) ก็ย่อมลดลงไปด้วยอย่างมีนัยสำคัญ


ติดต่อซื้อสินค้า Value Series ได้ที่ ผู้แทนจำหน่าย SYS คลิก www.syssteel.com/dealer_list/ 

Related Articles


สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง
สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง

โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม
โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ