By SteelMaster 23 January 18
ทำไมงานเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ถึงควบคุมคุณภาพได้ดีกว่างานคอนกรีต

เราอยากให้คุณลองคิดถึงการเกิดขึ้นของทั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ว่าทั้ง 2 จะผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง 


เริ่มจากโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน – ผลิตในโรงงานขึ้นรูปเหล็กที่ได้มาตรฐาน ผลิตโดยเครื่องจักรกลและระบบคอมพิวเตอร์ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจะแทบไม่มีหรือมีน้อยมากๆ ในการหลอมเหล็กและรีดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

ส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก – เริ่มจากการวางตำแหน่งเสาคานที่หน้าไซต์งาน ผูกเหล็กเสริมตั้งขึ้นเป็นเสาหรือคาน วัดระยะห่างให้ถูกต้อง สวมเหล็กปลอกให้ได้ตามระยะที่คำนวณมา ตั้งไม้แบบให้ตรงได้ระนาบได้ดิ่ง ผสมคอนกรีตตามสัดส่วนที่เหมาะสม เทคอนกรีต จี้คอนกรีตให้ไหลทั่วถึงไม่มีฟองอากาศ รอคอนกรีตแห้ง รอระยะเวลาบ่มคอนกรีต โดยกระบวนการทั้งหมดเกิดจากแรงงานคนเป็นหลัก


จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างมีคุณภาพต่ำหรือไม่ได้มาตรฐานนั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้มากกว่า แต่ก็ใช่ว่างานคอนกรีตเสริมเหล็กจะไม่มีข้อดีเลย เพราะยังคงเป็นงานที่ช่างไทยถนัดที่สุด มีความคุ้นเคยมากที่สุด และสามารถหาช่างมาทำงานได้ง่ายอีกด้วย

 

Related Articles


สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง
สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง

โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม
โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ