By SteelMaster 19 January 17

มารู้จักมาตรฐานการทำสีป้องกันสนิมโครงสร้างเหล็กกันเถอะ

หลายๆท่านมักจะกังวลถึงอายุการใช้งานของอาคารโครงสร้างเหล็ก วันนี้จะมานำเสนอมาตรฐานการทำงานป้องกันสนิมของโครงสร้างเหล็กให้มีอายุการใช้งานยาวนานตามที่ต้องการ ซึ่งตามมาตรฐาน ISO จะมีอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้ครับ

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการ

: โดยพิจารณาจาก ความร้อน, ความชื้น, มลภาวะในอากาศ, สภาวะแวดล้อมของไอกัดกร่อนจากสารเคมี หรือไอทะเล ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดสภาวะแวดล้อมไว้ 5 ระดับ คือ


C1: โครงสร้างภายในอาคารที่มีความร้อนและความชื้นต่ำ หรือโครงสร้างอาคารภายนอกในพื้นที่ชนบท ที่มีมลพิษในอากาศน้อยมาก

C2 : โครงสร้างภายในอาคารที่มีความร้อนสูง แต่ความชื้นต่ำ หรือโครงสร้างภายนอกอาคารในพื้นที่ชนบท ที่มีมลพิษในอากาศน้อย

C3: โครงสร้างอาคารภายในเมือง หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณ SO2 ปานกลาง และมีความชื้นสูง

C4: โครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรืออาคารที่อยู่ใกล้ไอทะเลปานกลาง

C5: โครงสร้างโรงงานที่มีความร้อนและมลภาวะสูงตลอดเวลา หรืออาคารนอกชายฝั่งที่มีไอทะเลสูง

2. กำหนดอายุการใช้งานก่อนที่จะมีการซ่อมสีใหญ่ครั้งแรก(Service Life Period) :

2.1 High Durability : มากกว่า 15 ปี

2.2 Moderate Durability : , 5-15 หรือ มากกว่า 15 ปี

2.3 Low Durability : น้อยกว่า 5 ปี  


3. เลือกระบบการทาสีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอายุการใช้งานที่ต้องการ


: โดยพิจารณาจาก

3.1 กำหนดวิธีการทำความสะอาดผิวเหล็ก เช่น ใช้เครื่องขัด (Wire Brush),เครื่องเจียร์ผิวเหล็ก หรือพ่นทราย (Sand Blasting Level Sa2, Sa2.5, Sa3)

3.2 กำหนดประเภทสี เช่น สีน้ำมัน, สีอะคริลิค, สี Epoxy, สี Polyurethane (ระบุในแต่ละชั้นสี สีรองพื้น,สีชั้นกลาง, สีทับหน้า)

3.3 ความหนาของแต่ละชั้นสี และจำนวนรอบในการทาแต่ละครั้ง


ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมาตรฐาน ISO 12944 : International_standard on corrosion protection of steel structures by protective paint systems. ครับ

 

Related Articles


สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง
สะพานคนเดินโครงสร้างเหล็ก เพิ่มพื้นที่ให้คนเดิน เพิ่มเสน่ห์ให้กับเมือง

โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม
โครงสร้างเหล็กรักษ์โลก ให้การก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ