By SteelMaster 12 November 21
ผู้รับเหมาได้อะไร จากการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานผลิตของ SYS


ผู้รับเหมาได้อะไร จากการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานผลิตของ SYS ในปัจจุบันที่มีการใช้เหล็ก H-BEAM ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ทั้งงานอาคารและโรงงานต่างๆ ซึ่งแม้ว่าเหล็ก H-BEAM จะเป็นวัสดุที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ในโรงงาน แต่ในหน้างานก็ยังเกิดปัญหาจากการติดตั้งเหล็กอยู่ ซึ่งปัญหาหนึ่งคือการเชื่อมเหล็กแล้วเหล็ก H-BEAM เกิดการเปราะแตกได้ง่าย ทำให้ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง


SYS เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยู่ตลอดเวลา โดยทางโรงงานได้มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาเหล็กเปราะ แตกจากการเชื่อมได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและได้ประโยชน์มากถึง 3 ต่อต่อที่ 1 ได้เหล็กที่มีคุณภาพ

ทางโรงานมีการควบคุมและวัดค่าสารประกอบทางเคมีได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะธาตุที่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า ที่ถูกควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของ มอก. ทั้ง 11 ธาตุ คือ C, Si, Mn,P, S เป็นต้น รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิในขั้นตอนการผลิต ทำให้ขั้นตอนการผลิตเหล็ก H-BEAM ของ SYS มีคุณภาพได้มาตรฐานและได้สินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทุกชิ้นต่อที่ 2 ได้เหล็กที่เชื่อมง่าย ไม่เปราะแตก

เหล็ก H-BEAM ของ SYS นั้นถูกควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในโรงงาน มีการควบคุมสารประกอบทางเคมี โดยเฉพาะธาตุที่ส่งผลให้เหล็กมีความเปราะและแตกง่ายอย่าง Carbon และ Sulfer ให้อยู่ในปริมาณที่น้อย ทำให้เหล็กของ SYS มีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การเชื่อมมากขึ้น ไม่เปราะแตกระหว่างการเชื่อม ส่งผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงตามไปด้วยต่อที่ 3 ได้อากาศที่ดีกลับคืนมา

การใช้หุ่นยนต์ในขั้นตอนการผลิตทำให้เกิดระบบปิดมากขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างผลิตได้ สูญเสียพลังงานความร้อนน้อยกว่าใช้คน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการลด Carbon emission เหล็ก H-BEAM ที่ได้จึงมีคุณภาพ และที่สำคัญการผลิตในระบบปิดให้มากที่สุด จะช่วยลดฝุ่นละอองและควันในอากาศได้เพราะไม่มีการเปิดปิดเตาในระหว่างการผลิต คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมจึงดีมากขึ้น ดังนั้นการผลิตเหล็ก H-BEAM ที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยผลิตของ SYS จึงถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่อย่างยั่นยืนและให้เราสูดหายใจได้เต็มปอดมากกว่าที่เคย

 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ