By SteelMaster 19 March 21
Safety First! ข้อควรรู้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูง

เมื่อความปลอดภัยคือเรื่องสำคัญสำหรับช่างที่ต้องทำงานอยู่หน้างาน โดยเฉพาะเมื่อต้องปีนป่ายอยู่บนโครงสร้างที่สูงจากระดับพื้นดินในสภาวะอากาศหน้าร้อนแบบนี้ แม้ว่าในการทำงานจริงอาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากแต่ก็ควรต้องรู้ข้อปฏิบัติตัวในการทำงานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูง และเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวช่างและผู้ร่วมงานในระหว่างการก่อสร้าง เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างจึงต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับ “มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
การทำงานบนที่สูง หมายถึง การทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ตาม “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวด 11”   โดยหากทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตรจะต้องมีการป้องกันการตกหล่น และมีการติดตั้งนั่งร้าน และหากเกิน 4 เมตรขึ้นไป ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต โดยต้องมีตาข่ายนิรภัยรองรับและมีราวกันตก โดยผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก และควรมีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกอบรมก่อนเริ่มทำงานบนที่สูง ทั้งเรื่องความปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง  

 

  ป้องกันตนเองและตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ก่อนขึ้นทำงานบนที่สูง ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เรียบร้อย หากทำงานอยู่ด้านบนต้องติด Safety Belt ตลอดเวลา ซึ่งควรตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และต้องทำการทดสอบอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีของราวบันไดจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความมั่นคงแข็งแรง


จัดพื้นที่ทำงานให้ลดปัจจัยเสี่ยง
บนโครงเหล็กจะต้องมีการติดตั้งเชือกนิรภัย (Life Line) สำหรับยึดเกาะ Safety Belt ได้ตลอดเวลา และตรวจสอบจุดยึดเชือกช่วยชีวิตให้มีความมั่นคงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของผู้ปฏิบัติงานด้านบนหากร่วงหล่นลงมาได้ ควรติดตั้งนั่งร้านให้เหมาะกับระดับความสูงสำหรับการทำงาน และดูแลบริเวณพื้นที่ทำงานก่อสร้างให้ปราศจากปัจจัยที่สุ่มเสี่ยงต่อการสะดุดหรือลื่นล้มควรติดตั้งตาข่ายเพื่อรองรับกรณีผู้ปฏิบัติงานพลัดตกลงมา นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันของที่จะร่วงลงมาใส่ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นได้ แต่หากไม่ติดตั้งตาข่ายจะต้องกั้นบริเวณห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ที่มีการทำงานด้านบนอยู่ พร้อมกับการติดตั้งป้ายแสดงชัดเจนว่ามีการทำงานบนที่สูง เพื่อสื่อสารแก่บุคคลอื่นได้รับทราบ
 

ลดความเสี่ยง ลดการทำงานหน้าไซต์งาน
แม้ว่าในการทำงานโครงสร้างเหล็กจะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง แต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงได้โดยจบกระบวนการทำงานเหล็กทั้งหมด เช่น งานตัด งานเชื่อม งานเจาะต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในโรงงาน ซึ่งสะดวกในการทำงานมากกว่าเพราะสามารถยกย้ายเพื่อทำขั้นตอนต่าง ๆ ได้ในที่ราบ ลดการปีนป่ายไปเชื่อมงานบนที่สูง แล้วจึงขนย้ายชิ้นงานไปที่หน้างานเพื่อการติดตั้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยที่มากกว่า โดยทาง Steel Solution By SYS ยินดีให้คำแนะนำเพื่อการทำงานก่อสร้างที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูง โดยการจบทุกกระบวนการเหล็กในโรงงานโดยช่างและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 
 

Related Articles


หมดทุกปัญหาการทำสีเหล็กไม่เรียบเนียนด้วยเทคนิคการพ่นทราย และพ่นสีแทนการทาสีด้วยแปรง
หมดทุกปัญหาการทำสีเหล็กไม่เรียบเนียนด้วยเทคนิคการพ่นทราย และพ่นสีแทนการทาสีด้วยแปรง

HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ