By SteelMaster 09 February 21
รู้ก่อนได้เปรียบกว่า! ตัวช่วยจบงานง่าย ด้วยการติดตั้งโครงเหล็กระบบ Bolted Connection

การก่อสร้างที่ดีต้องเริ่มจากการวางแผน ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงวิธีการติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งระบบ Bolted Connection มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าระบบเชื่อมเพียงอย่างเดียว จึงคุ้มค่าต่อโครงการแม้โดยปกติการติดตั้งในระบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเล็กน้อย แต่สามารถวางใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความรวดเร็วที่มากกว่าช่วยลดงบประมาณอื่นๆ ที่จะตามมาได้เป็นอย่างดี


แม่นยำ ตรงตามแบบ ไม่มีผิดแผน 

การวางแผนงานก่อสร้างที่ดีจะช่วยให้งานก่อสร้างรวดเร็ว โดยเฉพาะงานเหล็กที่ต้องให้ความสำคัญกับระยะและความแม่นยำในการทำงานสูง ดังนั้นการวางแผนเพื่อจบขั้นตอนการทำงานส่วนใหญ่ในโรงงานอย่างการติดตั้งโครงเหล็กระบบ Bolted Connection ที่จบขั้นตอนการเชื่อมที่ต้องควบคุมคุณภาพสูงในโรงงานเพื่อการติดตั้งหน้างานด้วยระบบสลักเกลียว (Bolt & Nut) จึงเป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การควบคุมงบประมาณการก่อสร้างได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งต้องมีการคำนวณโครงสร้างเพื่อจัดเตรียมแบบที่ชัดเจนถูกต้อง เพื่อช่วยให้สามารถแปรรูปชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ ไปจนถึงการเจาะ ตัด ขันเกลียวที่ได้คุณภาพ เพื่อการติดตั้งโครงสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบลดระยะเวลาติดตั้ง ควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า 

ทำให้งานโครงสร้างเหล็กมีคุณภาพมากกว่าด้วยระบบการทำงานแบบ Bolted Connection ด้วยการทำงานที่เป็นระบบ เตรียมงานอย่างมีคุณภาพ จบขั้นตอนการเชื่อมในโรงงานซึ่งสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานได้อย่างเหมาะสม ไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยธรรมชาติอย่างเรื่องลมและแดด จึงได้ชิ้นงานที่แข็งแรงและทำงานได้สะดวกกว่าซึ่งทั้งหมดส่งผลถึงคุณภาพของงานเชื่อม อีกทั้งเมื่องานแล้วเสร็จยังตรวจเช็คคุณภาพงานได้ง่าย ที่หน้างานจึงเหลือแค่งานติดตั้งแบบสลักเกลียว ช่างจึงทำงานง่าย ลดระยะเวลาการติดตั้ง ไม่ต้องตัดต่อเหล็กหน้างานที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด และลดการเหลือเศษวัสดุจากการตัดอีกด้วย อีกทั้งยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการรื้อถอนไปประกอบใหม่ลดความเสี่ยงจากการเชื่อมงานบนที่สูง 

เมื่อจบขั้นตอนงานเชื่อมในโรงงานจึงหมดปัญหาความเสี่ยงจากการทำงานเชื่อมที่หน้างานได้ เพราะสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจคาดเดา การทำงานเชื่อมบนที่สูง ต้องปีนป่าย อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ กับช่างได้ และในการตรวจสอบความเรียบร้อยหน้างาน ช่างก็ยังสามารถปีนตรวจเช็คความแน่นของโบลด์ได้ง่ายกว่ารอยเชื่อมที่ตรวจสอบคุณภาพได้ค่อนข้างยากอีกด้วย

เพียงเท่านี้โครงการก่อสร้างของคุณก็จบงานง่าย ได้เปรียบกว่ารูปแบบการทำงานแบบเดิมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงทั้งเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย วางใจให้ Steel solution By SYS ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเหล็กดูแลโครงการอย่างครบครัน จบทุกกระบวนการ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การแปรรูปชิ้นงาน การออกแบบรอยต่อ (Detail joint) และเป็นที่ปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับงานเหล็กในระบบ Bolted Connection


 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ