By SteelMaster 02 February 21
รู้ไว้ปลอดภัยกว่า! รับมืออันตรายแฝงเพื่อความปลอดภัยในงานเชื่อม


การเชื่อม (Welding) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการต่อวัสดุเหล็กในงานโครงสร้าง ซึ่งหลายๆ ขั้นตอนของการทำงานเชื่อมล้วนเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าหรือเปลวไฟที่ช่างเชื่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในการทำงานจึงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่างๆ ทั้งทางกายและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวหากขาดการป้องกันที่ดี ก่อนจะทำงานเชื่อมเราจึงควรศึกษาและเตรียมรับมือกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยต้องรู้วิธีการป้องกันและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการทํางานเชื่อมควันจากการเชื่อม ปัญหาโดยตรงต่อสุขภาพ 

อันตรายจากควัน (Fume) ในการเชื่อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการระเหยและควบแน่นของเหล็กเมื่อได้รับความร้อนจนกลายเป็นอนุภาคของแข็งที่อยู่ในสถานะก๊าซ ได้แก่ ควันของตะกั่วออกไซด์ ควันของเหล็กออกไซด์ ซึ่งสารเหล่านี้มีส่วนประกอบของโลหะออกไซด์และสารที่เคลือบบนลวดเชื่อม ที่สามารถปะปนอยู่ในอากาศที่เราหายใจและผ่านเข้าสู่ปอดได้ โดยอาจเกิดร่วมกับก๊าซพิษต่างๆ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซค์ ก๊าซโอโซนและก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซค์ ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่ตา จมูกและลำคอ มีอาการมึนงง เวียนศีรษะจนสามารถหมดสติได้ และในระยะยาวจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ซึ่งควรควบคุมค่าความเข้มข้นของควันในบรรยากาศรอบบริเวณทำงานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่ในทางปฏิบัติควรจะกำจัดออกให้หมด ถ้ามีปริมาณมากอัตราการถ่ายเทอากาศควรมีค่าสูงมากขึ้น เพื่อไม่ให้ควันหรือฟูมเหล่านี้หมุนเวียนเข้ามาสู่บริเวณที่หายใจได้แสงจากการเชื่อม อันตรายต่อร่างกายและการมองเห็น 

รังสีในแสงจากการเชื่อมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ รังสีใต้แดง (infrared) และรังสีเหนือม่วง (ultraviolet) มีอันตรายต่อสายตาและผิวหนังอย่างรุนแรง ทำให้ดวงตาระคายเคือง ถึงขั้นอักเสบและน้ำตาไหล ส่วนผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสีจะเกิดอาการไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนตามระยะเวลาที่ได้รับรังสีนั้นๆ ซึ่งช่างที่เชื่อมโดยใช้อาร์กอนจะมีความเสี่ยงต่อรังสีเหนือม่วงมากกว่าช่างที่เชื่อมโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 

ดังนั้นในการเชื่อมควรมีอุปกรณ์ปกป้องสายตาจากรังสี ด้วยการใส่หน้ากากเชื่อมที่มีค่าตัดแสงที่เหมาะสมกับชนิดการเชื่อมแต่ละประเภท ซึ่งแผ่นกรองแสงนี้สามารถเลือกใช้ได้ทั้งวัสดุกระจก พลาสติกหรือการเคลือบทองที่ต้องได้มาตรฐาน เนื่องจากดวงตาจะไม่สามารถรับรู้อาการเจ็บป่วยได้จนกว่าจะถูกรังสีทำลายอย่างรุนแรงและอาจเป็นการทำลายโดยถาวร และควรป้องกันผิวหนังจากแสงในการเชื่อม โดยการเลือกสวมใส่ชุดที่ปกปิดผิวหนังทุกส่วนและมีสีเข้มไม่สะท้อนแสงเพื่อป้องกันการสะท้อนจนเกิดอาการไหม้บริเวณลำคอได้อันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ที่อาจเกิดการระเบิดได้ 

ในการเชื่อมชนิดเชื่อมไฟฟ้า มีโอกาสที่จะถูกไฟฟ้าดูดหรือเกิดการลัดวงจรได้เพราะขณะที่เครื่องเชื่อมเปิดทำงานจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลอดเวลา แม้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวผู้เชื่อมอาจไม่สูงถึงขั้นเป็นอันตรายได้ถึงกับชีวิตแต่ก็สามารถส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การพลัดตกจากนั่งร้าน และแหล่งความร้อนที่เกิดขึ้นก็สามารถก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เช่นกัน

ดังนั้นขณะทำงานเชื่อม ช่างควรหลีกเลี่ยงการจับหรือพันสายไฟไว้รอบตัวเพราะฉนวนหุ้มสายไฟอาจชำรุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูดได้และไม่ควรทำงานเชื่อมขณะที่ฝนตก นอกจากนี้ควรมีคนงานคอยเฝ้าระวัง ตรวจตราระหว่างการทำงานเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ในกรณีฉุกเฉิน บริเวณไซต์งานจึงต้องเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้เสมอ  ข้อควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

เพื่อความปลอดภัยทุกครั้งในการทำงานเชื่อม ช่างเชื่อมจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตามหลักมาตรฐานของการทำงาน โดยต้องสวมหน้ากากเชื่อมหรือแว่นตาซึ่งมีช่องมองเป็นกระจกพิเศษที่มีมาตรฐานในการป้องกันแสงทุกครั้ง โดยจะเลือกเป็นชนิดสวมหัวหรือชนิดมือถือก็ได้ ใส่ปลั๊กอุดหู มีอุปกรณ์ปิดจมูก ใส่ถุงมือหนังแบบยาว สวมผ้ากันเปื้อนหนังและสวมใส่ชุดที่มิดชิดเพื่อปกปิดส่วนที่เหลือของร่างกาย รองเท้าควรใส่เป็นบู๊ตแข็งเพื่อป้องกันประกายไฟ 

ก่อนเริ่มทำงานควรตรวจสอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์ก่อนใช้ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าต่างๆ ต้องปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังจากหยุดการเชื่อมหรือทำการเคลื่อนย้าย พื้นที่ทำงานเชื่อมควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดอันตรายจากควันต่างๆ ปราศจากสารไวไฟและไม่ควรเปียกชื้น เมื่อเชื่อมชิ้นงานเสร็จสิ้นช่างเชื่อมต้องทำเครื่องหมายในส่วนที่ร้อนเพื่อป้องกันคนอื่นมาสัมผัสและเก็บอุปกรณ์ทำงานให้เรียบร้อยทุกครั้ง งดการนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในบริเวณที่มีการทำงานเชื่อม

อย่างไรก็ตามการเชื่อมบริเวณหน้างานอาจจะไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากงานเชื่อมได้สูง อีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้งานเชื่อมคือการเลือกจบทุกกระบวนการโครงสร้างเหล็กภายในโรงงาน ทำงานโดย Fabricator มืออาชีพ ซึ่ง SYS มีบริการ Steel solution ซึ่งมีบริการเชื่อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ในสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมอากาศ ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ จึงมั่นใจได้แน่นอนว่าปลอดภัยกว่า จบทุกปัญหาและอันตรายจากการเชื่อมหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ