By SteelMaster 26 October 20
ขั้นตอนการเตรียมโครงสร้างเหล็กให้แข็งแรงและสวยงามอยู่เสมอ


การเกิดสนิมกับโครงสร้างเหล็กอาจจะเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป แต่จะเกิดขึ้นเพียงกับโครงสร้างเหล็กที่ไม่ได้มีการป้องกันสนิมตามมาตรฐาน และไม่มีการคำนึงถึงรายละเอียดส่วนย่อยที่ถูกมองข้ามอยู่เสมอ อันเป็นผลให้เกิดการสึกกร่อนของเหล็กและเกิดสนิมตามมาในภายหลัง การปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันสนิมให้ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะช่วยให้โครงสร้างเหล็กสามารถมีพื้นผิวที่สวยงามปราศจากสนิม อีกทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานได้ยืนยาวนับหลายสิบปีเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และตำแหน่งที่ตั้ง

หากประเด็นในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของโครงการเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การเลือกใช้เหล็ก และวัสดุสีกันสนิมที่มีความคงทนตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆ จะสามารถช่วยเลี่ยงการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี เช่น อาคารที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล หรือกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีต่างๆ ควรเลือกใช้วัสดุเหล็กและมีกระบวนการเตรียมผิว รวมถึงการทำสีที่มีความหนาพิเศษ อย่าง SYS Primer bond รุ่น Premium เหล็กที่ผ่านการทำ Sandblast เพื่อสร้างความหยาบในการยึดเหนี่ยวของสีระดับ Sa2.5 พร้อมกับเคลือบสีหนา 100 ไมครอน และใช้สีอีพ๊อกซี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นเป็นพิเศษควรเตรียมผิวเหล็กก่อนการทำสีอยู่เสมอ

นอกจากการคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ตั้งของโครงการแล้ว การเตรียมผิวเหล็กก่อนการทำสีก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการเตรียมผิวเหล็กคือหนึ่งในขั้นตอนที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพของสีกันสนิมสามารถเกาะยึดได้ทนทานมากขึ้น ด้วยการสร้างความหยาบให้กับพื้นผิวของเหล็ก และปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐาน เช่น กระบวนการพ่นทราย หรือ Sandblast ที่ช่วยทำความสะอาดและเปิดผิวเหล็กให้เกิดความหยาบพร้อมกับการทำสีกันสนิมในขั้นตอนต่อไปควรปฏิบัติงานอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

กระบวนการบางกระบวนการก็จำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมด้วย เช่น ขั้นตอนของการขัดหรือเปิดผิวเหล็กที่จำเป็นต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเหล็กที่ได้รับการขัดหรือเปิดผิวแล้วจะเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายเมื่อเจอกับสภาพอากาศ หากไม่รีบปฏิบัติตามขั้นตอนอาจส่งผลให้เกิดสนิมกับโครงสร้างเหล็กได้ง่าย ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานและถูกต้องตามขั้นตอน เมื่อมีการควบคุมการผลิตและเป็นการผลิตภายในโรงงานที่มีความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ ไม่ควรมองข้ามการเก็บสีตามรอยเชื่อม 

หลังจากการเชื่อมงานโครงสร้างเสร็จสิ้น การตรวจสอบรายละเอียดของงานด้วยการเก็บสีตามรอยเชื่อม คือขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญไม่น้อย เพราะจุดเล็กๆ ระหว่างรอยเชื่อมอาจส่งผลให้เกิดสนิมและขยายเป็นวงกว้างขึ้นได้ หากการทำสีกันสนิมไม่สามารถเคลือบผิวของรอยเชื่อมเข้าไปได้อย่างทั่วถึง ซึ่งนำไปสู่ความไม่คงทนของรอยต่อและการสึกกร่อนของโครงสร้างตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาตามระยะ

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเสื่อมโทรมได้ตามกาลเวลา การหมั่นตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างอาคาร รอยเชื่อม และความหนาของสีกันสนิมต่างๆ ตามระยะเวลาจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเช่นกัน ซึ่งระยะการบำรุงรักษาก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร ขั้นตอนการทำสีอย่างที่กล่าวไปข้างต้น หากโครงสร้างอาคารไม่สามารถหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่อาจส่งผลต่อการเกิดสนิมได้ก็อาจจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่บ่อยครั้งกว่าตำแหน่งที่ตั้งทั่วไป รวมถึงการเตรียมผิวก่อนการทำสีด้วยเช่นกันที่หากมีการเตรียมผิวมาเป็นอย่างดี แน่นอนว่าการทำสีกันสนิมก็จะสามารถยึดเหนี่ยวได้คงทนและช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ