By SteelMaster 21 September 20
สิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนตัดสินใจเจียรรอยเชื่อมออกเพื่อความสวยงาม

เพราะการเก็บรายละเอียดโดยรวมหลังงานก่อสร้างอาคารเสร็จสิ้น ถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ออกแบบหรือแม้แต่วิศวกรโครงสร้างไม่เคยมองข้าม โดยเฉพาะส่วนรอยต่องานเชื่อม ที่หลายครั้งมักมีรูปลักษณ์เด่นชัดจนเกิดเป็นข้อสงสัยที่ชวนให้เหล่านักออกแบบตั้งคำถามอยู่เสมอว่า “การเจียรรอยเชื่อมออกเพื่อความสวยงามจะมีผลต่อโครงสร้างหรือการรับแรงของอาคารหรือไม่? ” บทความนี้มีคำตอบอย่างตรงไปตรงมา ที่จะช่วยไขข้อข้องใจและเป็นแนวทางในการตัดสินใจก่อนการเจียรรอยเชื่อมออกเพื่อความงามทางสถาปัตยกรรม ตรวจสอบประเภทของรอยเชื่อม

แรกเริ่มก่อนการตัดสินใจเจียรรอยต่อจากงานเชื่อมเหล็ก ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ รวมถึงวิศวกร จำเป็นต้องทำการตรวจสอบประเภทของรอยเชื่อมในส่วนหน้างานนั้นๆ ก่อนเสมอว่าเป็นรอยต่องานเชื่อมประเภทใด ซึ่งส่วนนี้วิศวกรส่วนใหญ่มักจะสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเป็นรอยต่อประเภท Fillet Weld เพราะ 90% ของงานเชื่อมเหล็กในประเทศไทยมักใช้เป็นรอยต่อประเภทนี้เสียส่วนใหญ่ และเมื่อนำมาพิจารณาแล้วจะพบว่างานรอยต่อประเภทนี้ไม่สมควรแก่การเจียรใดๆ เพราะรอยต่องานเชื่อมจำเป็นต้องมีการคำนวนพื้นที่หน้าตัดเพื่อวิเคราะห์กำลังการรับแรง และรอยต่อบางประเภทอย่าง Fillet Weld ที่เป็นการเชื่อมพอก เชื่อมทาบ หรือเชื่อมเพิ่ม ได้ถูกกำหนดมาแล้วว่าขนาดความหนาเท่าใดจึงจะสามารถรับแรงได้ดี ดังนั้นหากผู้ออกแบบต้องการเจียรรอยเชื่อมเพื่อความสวยงามในข้อจำกัดที่ไม่สามารถเจียรได้ ควรทำการปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพื่อการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อน เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อการรับแรงของโครงสร้างอย่างแน่นอน ดังนั้นการตรวจสอบประเภทของรอยต่อเป็นอันดับแรกจึงเป็นประเด็นหลักที่ไม่ควรมองข้ามพิจารณาตามดุลพินิจของวิศวกรกรณี 

วิศวกรพิจารณาแล้วว่ารอยเชื่อมประเภทนี้เป็นรอยเชื่อมประเภท Groove Weld ที่เป็นการเจียรผิวเกินออกมาจากแนวระนาบของเหล็กจึงสามารถทำการเจียรรอยเชื่อมได้บางส่วน แต่หากเป็นการเชื่อมเนื้อเหล็กที่ทดแทนเนื้อเดิมหรือรอยเชื่อมที่ไม่เต็มแนวสามเหลี่ยม อย่าง Fillet Weld ในทางปฏิบัติวิศวกรจะไม่แนะนำให้ทำการเจียรเหล็ก เพราะจะมีผลต่อการรับแรง เป็นต้น


 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ