ลดสิ่งรบกวนจากงานต่อเติมอาคารโรงเรียนนานาชาติ ด้วย SYS PRIMERBOND และตอบโจทย์การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปพร้อม ๆ กัน

 การก่อสร้างเฟสที่ 2 ของโรงเรียนนานาชาติ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ที่ได้ถูกออกแบบให้มีการโชว์โครงสร้างเหล็กบริเวณชั้น 2 ของอาคาร ซึ่งสอดคล้องไปกับความต้องการของเจ้าของโครงการตั้งแต่แรก ที่ต้องการให้อาคารของโรงเรียนมีดีไซน์ที่ทันสมัย สวยงาม และมีความแข็งแรงต่อการใช้งาน โครงสร้างเหล็กพร้อมทำสีกันสนิมจึงถูกเลือกมาใช้งานในส่วนนี้

 

SYS PRIMERBOND ช่วยสานต่อให้งานออกแบบ กลายเป็นงานก่อสร้างตามที่ต้องการ

คุณภาณุเชษฐ์ วรศิริ ผู้จัดการโครงการ บริษัท TBS Enterprise จำกัด ได้ให้ข้อมูลว่าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ เป็นเฟสที่ 2 ในการเชื่อม อาคารเรียน และอาคารธุรการซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าหากัน 

 

 

 

ด้วยความต้องการของเจ้าของโครงการที่อยากให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเข้ากับการเป็นโรงเรียนนานาชาติ สถาปนิกจึงออกแบบและระบุดีเทลโครงสร้างในส่วนของอาคารอเนกประสงค์เป็นโครงสร้างเหล็กทำสี เพื่อให้เหมาะสมต่อการออกแบบที่โชว์โครงสร้างอาคารให้เห็น ซึ่งทางผู้จัดการโครงการก็ได้เลือกใช้ SYS PRIMERBOND          เหล็ก H-BEAM พร้อมทำสีกันสนิมซึ่งใช้วิธีการทำความสะอาดผิวเหล็กด้วยการพ่นทรายมาใช้ เพราะมั่นใจว่าเหล็กจาก SYS มีคุณภาพและการทำสีได้มาตรฐาน เนื้อผิวและการยึดติดสีของโครงสร้างที่โชว์จึงสวยงาม แข็งแรง ทนทาน

 

SYS PRIMERBOND ช่วยร่นระยะเวลาการทำงานได้มาก

จากประสบการณ์การทำงานและควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ผ่านมาของคุณภาณุเชษฐ์และทางบริษัท TBS Enterprise จำกัด ได้ผ่านการก่อสร้างที่ใช้งานวัสดุและโครงสร้างมาหลากหลาย คุณภาณุเชษฐ์ได้เล่าว่าในโครงการที่ใช้โครงสร้างเหล็กเป็นหลัก ช่วยประหยัดระยะเวลาก่อสร้างได้เยอะและได้มากกว่าโครงสร้างคอนกรีตอย่างเห็นได้ชัด 

 

 

นอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานลงได้มากโดยเฉพาะในโครงการนี้ที่เลือกใช้ SYS PRIMERBOND ขั้นตอนการเตรียมเหล็ก ทำความสะอาดผิวและทาสีที่ต้องใช้พื้นที่หน้างานในการแผ่เหล็กก็ถูกจัดการมาเรียบร้อย ลดการกองเก็บ ไม่ต้องกั้นพื้นที่ก่อสร้างเลยออกไป และลดงบประมาณในการจ้างเครนมาพลิกเหล็กลงได้มาก 

คุณภาณุเชษฐ์ยังได้บอกอีกว่าการเลือกใช้ SYS PRIMERBOND มาเป็นโครงสร้างอาคารเฟส 2 นี้ ใช้คนงานน้อยเพียง 2 – 3 คนในการติดตั้งและก่อสร้าง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องใช้คนงานเกือบ 20 คน จึงถือว่าช่วยประหยัดค่าจ้างคนงานไปได้อีกทางหนึ่ง 

 

SYS PRIMERBOND ตอบโจทย์โครงการ Commercial ได้อย่างคุ้มค่า 

ในการก่อสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเป็นโครงการ Commercial ที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้างเพื่อให้ทันต่อการเปิดใช้งาน การเลือกใช้โครงสร้างเหล็กถือเป็นหนึ่งวัสดุก่อสร้างที่มีส่วนช่วยและตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุมและคุ้มค่า 

 

 

 

ซึ่ง SYS PRIMERBOND ก็ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความแข็งแรง ความสวยงาม ความสะดวกในการติดตั้งและที่สำคัญคือได้คุณภาพที่อัดแน่นตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการทำสี ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในหลาย ๆ มิติได้มากขึ้นเพราะถูกเตรียมการมาเรียบร้อยจากโรงงานแล้ว เจ้าของโครงการ นักออกแบบและผู้รับเหมาจึงมั่นใจได้ว่า แนวคิด ความต้องการ งานออกแบบและการก่อสร้างจะสอดคล้องและดำเนินส่งต่อกันไปได้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นอาคารที่ตรงตามความต้องการได้ถูกต้อง 100%