Sparepart24 บริษัทนำเข้าและจำหน่ายอะไหล่อุตสาหกรรม ที่นำเหล็ก H-BEAM มาใช้งานได้อย่างหลากหลาย

ด้วยความต้องการของเจ้าของโครงการที่ต้องการให้โครงการเสร็จโดยเร็ว อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและตอบโจทย์ในด้านการรองรับสินค้าประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีน้ำหนักมากได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โครงสร้างอาคารของบริษัท สแปร์พาร์ท24 (Sparepart24) จำกัด ทั้งส่วนสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าจึงถูกก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก H-BEAM เกือบ 80% ซึ่งตอบโจทย์เรื่องระยะเวลาในการก่อสร้าง ความแข็งแรงและความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางบริษัทยังประยุกต์ใช้เหล็ก H-BEAM มาติดตั้งเป็นชั้นวางสินค้าภายในโกดังเพื่อรองรับน้ำหนักสินค้าที่มาก จึงแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการนำคุณสมบัติที่ดีของเหล็ก H-BEAM มาใช้งานได้อย่างชัดเจนที่สุด

 

H-BEAM และการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร

บนพื้นที่รวมกว่า 1,500 ตารางเมตร คุณจักรกฤษณ์ ผู้บริหารของบริษัท สแปร์พาร์ท24 จำกัด ต้องการแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน เพื่อเป็นสำนักงานขนาด 3 ชั้น 1 อาคาร และโกดังเก็บสินค้าประเภทอะไหล่ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอีก 2 หลัง ซึ่งต้องการให้การก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 3 – 4 เดือน ให้ทันต่อการเปิดใช้งาน 

คุณณัฐกานต์ เหลืองรุ่งทรัพย์ วิศวกรและผู้รับเหมาจากบริษัท BKL Design & Construction ที่ดูแลโครงการนี้จึงได้เลือกใช้เหล็ก H-BEAM มาเป็นโครงสร้างหลักกว่า 80% ของอาคารทั้งสองส่วน เพราะข้อดีของเหล็กที่ติดตั้งและก่อสร้างได้ไว ทำให้โครงสร้างหลักของอาคารแข็งแรง มีคุณภาพและเสร็จเรียบร้อยทันตามความต้องการของเจ้าของโครงการ

คุณจักรกฤษณ์ ผู้บริหาร

     

คุณณัฐกานต์เล่าว่า ด้วยคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ความทนทาน ก่อสร้างติดตั้งได้ไว ทำให้เหล็ก H-BEAM เหมาะแก่การเป็นโครงสร้างหลักของอาคารทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานขนาดกลาง หรือโกดังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ของบริษัท อีกทั้งยังคุ้มค่ากับต้นทุนของเจ้าของโครงการ ทำให้ได้อาคารที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับทุกการใช้งานและปลอดภัยในงบประมาณที่คุ้มค่าอีกด้วย

 

 

H-BEAM และการเป็นชั้นวางสินค้าที่แข็งแรงและทนทาน

นอกจากเหล็ก H-BEAM จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารสำนักงานและโกดังสินค้าแล้ว ในโครงการนี้ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นชั้นวางสินค้าด้วย เนื่องจากบริษัท สแปร์พาร์ท24 จำกัดนั้น เป็นบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมประเภทระบบส่งกำลังและระบบลำเลียง ชิ้นส่วนอะไหล่นั้นจึงมีน้ำหนักมาก ชั้นวางสินค้าจึงต้องสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 3 ตัน/ชั้น ทางวิศวกรและผู้รับเหมาจึงนำเหล็ก H-BEAM ที่มีข้อดีในเรื่องความแข็งแรงมาทำเป็นชั้นวางสินค้าทั้งหมดในโกดังเพื่อให้ชั้นวางสินค้าแข็งแรงมั่นคงและสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานที่เข้ามาใช้งานโกดังในระยะยาว

 

H-BEAM และการตอบโจทย์การใช้งานอย่างหลากหลาย

ด้วยประโยชน์ใช้สอยหลักที่เจ้าของโครงการตั้งเอาไว้ ทำให้เหล็ก H-BEAM จาก SYS ถูกเลือกมาเป็นวัสดุอันดับหนึ่งในการก่อสร้างโครงการนี้ ซึ่งคุณจักรกฤษณ์และคุณณัฐกานต์ได้กล่าวว่า การที่ตัดสินใจเลือกใช้เหล็ก H-BEAM จาก SYS เพราะ มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานเหล็กที่ SYS ผลิต อีกทั้งยังหายห่วงเรื่องปริมาณวัสดุ เพราะ SYS มีแหล่งผลิตในประเทศ เหล็ก H-BEAM จึงเพียงพอต่อความต้องการ ได้อาคารที่คุ้มทุนและทันใช้งานอย่างแน่นอน

แม้เราจะคุ้นเคยกับเหล็ก H-BEAM กับการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างอาคารไม่ว่าจะเป็นเสา คานหรือโครงสร้างหลังคา แต่ในโครงการก่อสร้างของบริษัท สแปร์พาร์ท24 จำกัดนี้ เรากลับได้เห็นมุมมองการใช้งานเหล็ก H-BEAM ที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยการเป็นชั้นวางสินค้าภายในโกดัง นั่นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า หากเป็นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงและความรวดเร็วในการก่อสร้างแม้ไม่ใช่โครงสร้างหลักของอาคาร เหล็ก H-BEAM ก็สามารถทำหน้าที่นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคุณสมบัติที่ดีที่เหล็ก H-BEAM มีนั้น พร้อมและสามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการอันหลากหลายของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี