FH Office บริษัทยารักษาโรคที่รณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่านการใช้โครงสร้างเหล็กเป็นสื่อกลาง

เพราะโรคภัยไข้เจ็บคือสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะมาเยือนเมื่อใด แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการทำงานของร่างกายที่ดี ไปจนถึงการหมั่นขยับร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างเป็นกิจวัตรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนในปัจจุบันได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกันไม่น้อย

เช่นเดียวกับ FH Office บริษัทยารักษาโรคที่ไม่ต้องการเห็นผู้คนมากมายต้องล้มป่วย สู่การหยิบประเด็นเหล่านี้มาเชื่อมโยงเป็นแนวคิดในการออกแบบอาคารสำนักงาน ที่มุ่งเน้นรายละเอียดของงานออกแบบไปในทิศทางของการรณรงค์ให้พนักงานหันมาสัญจรด้วยบันไดแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร เน้นการเดินติดต่อประสานงานมากกว่านั่งอยู่กับโต๊ะทำงาน รวมถึงสเปซต่างๆ ที่พนักงานสามารถสัมผัสกับแสงและลมธรรมชาติได้ตลอดทั้งวัน โดยได้ทีมสถาปนิกจาก TA-CHA Design เข้ามาเป็นผู้รังสรรค์แนวคิดนี้ให้เป็นจริง บนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม.

โครงสร้างผสมที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับตัวอาคาร

เพราะแนวคิดการออกแบบของ FH Office คือการรณรงค์ให้พนักงานออกมาใช้พื้นที่ภายในอาคารมากที่สุด การออกแบบจึงต้องถูกคิดตั้งแต่โครงสร้างหลัก โดยผู้ออกแบบได้เลือกใช้โครงสร้างเป็นโครงสร้างระบบผสม ทั้งโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต ของเสาและคาน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การออกแบบช่วงพาด Long Span และการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารได้อย่างลงตัวตามแนวคิดที่ได้วางไว้ อีกทั้งด้วยดีไซน์ของรูปลักษณ์อาคารที่มีการยื่นหดสลับกันของแต่ละชั้น  ซึ่งโครงสร้างเหล็กยังสามารถยืดหยุ่นและตอบโจทย์ประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

พื้นที่ส่วนกลางที่ต้อนรับแสงและลมธรรมชาติอย่างเป็นมิตร

ด้วยความที่ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการต้องการให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับบริบทของธรรมชาติอย่างแสงและลม รวมถึงต้องการให้พนักงานเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนกลางมากกว่าการนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน การออกแบบจัดวางเลย์เอาท์จึงได้มีการวางให้โซนพื้นที่ส่วนกลางที่ได้ออกแบบให้เป็นพื้นที่ไร้ผนังกั้นเพื่อให้แสงและลมสามารถเข้ามาหมุนเวียนได้ อยู่ขั้นระหว่างโซนห้องทำงานทั้งสองฝั่ง

ซึ่งการจัดวางเลย์เอาท์ในรูปแบบนี้ยังไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน แต่ยังช่วยลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องปรับอากาศและแสงไฟได้เป็นอย่างดีเมื่อมีพนักงานอออกมาใช้พื้นที่ส่วนกลางมากกว่าการนั่งทำงานอยู่ภายในห้อง

รณรงค์ให้หลงรักการขึ้นลงบันไดด้วยดีไซน์ที่แปลกใหม่น่าใช้

เพราะผู้ออกแบบเชื่อว่า สเปซทางเดิน และบันได ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานหรือผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนภายในอาคารรู้สึกอยากใช้งานมากขึ้น แนวคิดการออกแบบบันไดด้วยดีไซน์ที่มีรูปทรงแปลกตาจึงได้ถูกหยิบนำมาใช้กับสำนักงานแห่งนี้ ซึ่งเปรียบได้กับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตัวอาคารที่ไม่ว่าใครก็ต้องหลงรักและเดินขึ้นเดินลงกันได้อย่างเพลิดเพลิน สู่ผลลัพธ์ทางอ้อมที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเมื่อมีการใช้งานบันไดที่บ่อยครั้ง

FH Office เป็นอาคารโครงการประเภท Mixed Use ที่มีความสูง 5 ชั้น บนบริบทพื้นที่โซนพักอาศัยที่ค่อนข้างมีความหนาแน่นและแวดล้อมไปด้วยอาคารตึกแถวเป็นเสียส่วนใหญ่ ผู้ออกแบบจึงได้หยิบกายภาพและการมองเห็นจากสิ่งแวดล้อมรอบอาคารมาเป็นแนวคิดในการออกแบบรูปทรงต่างๆ ที่จะพบเห็นได้จากรูปลักษณ์อาคารที่เต็มไปด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมหลายชิ้นประกอบกัน ขณะเดียวกันก็มีการแทรกแทรงรูปทรงของบันไดวนที่ให้ความรู้สึกขัดแย้งกันเข้ามาเติมเต็มให้ ภาพรวมของอาคารดูไม่แข็งทื่อจนเกินไป และมีเส้นสายความพริ้วไหวมากขึ้น รวมถึงการเลือกใช้งานโครงสร้างเหล็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานก่อสร้างที่มีไซต์อยู่ในบริบทที่แออัดไปด้วยชุมชน ก็ยังช่วยตอบโจทย์ด้านมลภาวะที่จะเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อบ้านใกล้เรือนเคียงด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้น การออกแบบอาคารสำนักงานแห่งนี้ทั้งหมดได้ถูกครอบด้วยแนวคิดเพื่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนส่วนร่วม อันจะเป็นตัวอย่างให้กับสำนักงานแห่งอื่นๆ รวมถึงผู้คนที่ได้พบเห็นจนตระหนักและหันกลับมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและสภาพแวดล้อมของอาคารที่อยู่อาศัยที่จะเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยเช่นกัน