รวมอาคารที่สุดของประเทศไทย ที่ใช้เหล็ก H-BEAM จาก SYS เป็นโครงสร้าง

โครงการหรืออาคารที่มีความซับซ้อนมากกว่าอาคารทั่วไป ตัวโครงสร้างอาคารจะมีความพิเศษหรือมีความซับซ้อนตามไปด้วย เพราะต้องรับน้ำหนักมากขึ้นจากการมีช่วงยื่นที่ยาวขึ้น ให้ถูกดัดโค้งมากขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถใช้รูปแบบหรือขนาดโครงสร้างแบบทั่วไปได้

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความแข็งแรงและสวยงามได้พร้อม ๆ กัน จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับในหลาย ๆ โครงการที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงเลือกใช้เหล็ก H-BEAM จาก SYS เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง ที่นอกจากจะได้ความแข็งแรง รับกำลังได้ดีแล้ว น้ำหนักโครงสร้างยังน้อยลงจากเดิมด้วย เพื่อพร้อมตอบโจทย์เรื่องความสวยงาม การเลือกใช้เหล็ก H-BEAM จาก SYS ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้การก่อสร้างที่หน้างานจัดการได้สะดวกและเสร็จได้เร็วมากขึ้นได้ ด้วยการเตรียมการ Prefabrication จากในโรงงาน 

 

เหล็ก SYS กับศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ “ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์”

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ได้ถูกรีโนเวททั้งรูปลักษณ์และพื้นที่ใช้สอยใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ถือเป็นศูนย์การประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ในอาคารใหม่มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า และรองรับผู้คนได้กว่า 100,000 คน/วัน

เหล็ก H-BEAM จาก SYS ได้ถูกนำมาเป็นโครงสร้างหลังคาของอาคารที่เป็น Long Span ขนาดใหญ่ โดยเป็นเหล็ก H-BEAM New Size โดยผู้รับเหมายังได้เลือกใช้เป็นเหล็กความยาวพิเศษหรือ Customized Length ด้วย ทำให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นติดตั้งได้สะดวกและง่ายมากขึ้น

อ่านบทความ เหตุผลที่เหล็ก SYS ถูกเลือกใช้ในโครงสร้างหลังคาของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์: https://www.hbeamconnect.com/project-review/queen-sirikit-national-convention-center/ 

(ที่มาภาพ: https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81-g-tower/ )

 

เหล็ก SYS กับอาคารโครงสร้างยื่นยาวขนาดใหญ่ “อาคาร G-Tower”

อาคาร G-Tower เป็นอาคารสำนักงานที่มีดีไซน์แปลกตาไปจากอาคารหลังอื่น ๆ ในประเทศไทย จุดเด่น คือการเป็นโครงสร้างยื่นยาวออกมากว่า 30 เมตร และมีความสูงกว่า 100 เมตร การก่อสร้างด้วยวิธีการทั่วไปจึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ดีเท่าที่ควร

แต่การเลือกใช้เหล็ก H-BEAM เกรด SM520 จาก SYS มาเป็นโครงสร้างยื่น (Cantilever) ทำให้โครงสร้างอาคารรับกำลังได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม อีกทั้งได้น้ำหนักโครงสร้างลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นผลจากขนาดหน้าตัดเหล็กที่เล็กลง นอกจากนี้เหล็ก H-BEAM ยังถูกเตรียมการในโรงงาน Fabrication จึงทำให้ชิ้นส่วนพร้อมยกขึ้นติดตั้งได้ทันที ลดภาระการยกขึ้นติดตั้งบนที่สูงได้

(ที่มาภาพ: https://www.a49.com/Projects/view/457 )

 

เหล็ก SYS กับโดมโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ “ส่วนต่อขยาย King Power รางน้ำ”

อาคารหลังนี้เป็นอาคารส่วนต่อขยายจากโครงการ King Power สาขารางน้ำ จุดเด่น คือ การเป็นอาคารทรงโดมที่มีความโค้งและโปร่งโล่ง การเลือกใช้เหล็ก H-BEAM จาก SYS ที่มีทั้งความแข็งแรง ดัดโค้งได้โดยที่ไม่เสียคุณสมบัติในการรับแรง และยังมีขนาดหน้าตัดที่เล็กลง ทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของอาคารหลังนี้ได้เป็นอย่างดี

(ที่มาภาพ: https://www.thairath.co.th/money/economics/thailand_econ/1852976 )

 

เหล็ก SYS กับโครงสร้างขนาดใหญ่ “โรงจอดเครื่องบินของการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ”

อาคารที่มีการใช้งานพิเศษ เช่น โรงจอดเครื่องบิน โครงสร้างจะต้องสามารถยืดเป็น Long Span ได้มาก โดยที่ไม่มีเสาคั่นกลางพื้นที่ ยิ่งในโรงจอดเครื่องบิน ที่ต้องมีการถอยเข้าออกของเครื่องบินบ่อยครั้ง พื้นที่ด้านในจะต้องมีความโล่ง โปร่งและกว้างเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่สะดวกและปลอดภัย

อย่างโรงจอดเครื่องบินของการบินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีการเลือกใช้เหล็ก H-BEAM จาก SYS มาเป็นส่วนของโรงสร้างอาคารเช่นกัน โดยประยุกต์เป็นโครงหลังคา 3D Truss ทำให้เพิ่มระยะพาดให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งเหล็ก H-BEAM ยังเป็นหน้าตัดเปิด ทำให้การเชื่อมต่อ Member และการตรวจสอบผิวเหล็กหากมีการเกิดสนิมได้สะดวกและง่ายมากขึ้น

 

เหล็ก SYS ช่วยต่อยอดให้อาคารทุกรูปแบบเป็นจริงได้อย่างสวยงามและมั่นคง

ไม่ใช่แค่เพียงอาคารที่มีความเป็นที่สุดในแต่ละด้านหรืออาคารดีไซน์สวย ๆ ที่ได้รับรางวัลดีไซน์ยอดเยี่ยมเท่านั้น ที่เหล็ก H-BEAM จาก SYS สามารถตอบโจทย์ได้ แต่เหล็ก H-BEAM จาก SYS สามารถต่อยอด ประยุกต์เข้ากับความต้องการและรูปแบบโครงสร้างได้มากกว่านั้น

 

ทาง SYS เองมีทั้งบริการเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กที่ครอบคลุม มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเหล็กและที่สำคัญคือ มีเหล็ก H-BEAM พร้อมรองรับทุกการใช้งานเสมอ หากผู้ใช้งานสนใจหรือต้องการให้อาคารที่จินตนาการเอาไว้เป็นจริงได้อย่างมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม สามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย SYS ทั่วประเทศได้เลย