รักษาและปรับปรุงพื้นที่คลองของโรงเรียนไว้ให้คงอยู่ ด้วย SYS Sheet Pile ที่มีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

การก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้กับตลิ่ง คลอง ในบริเวณที่ชั้นดินไม่แข็งแรงหรือมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วม นอกจากจะต้องออกแบบให้โครงสร้างฐานรากและโครงสร้างหลักของอาคารแข็งแรงแล้ว ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือการมีโครงสร้างกำแพงกันดิน – น้ำท่วม เพื่อป้องกันอาคารที่ได้รับผลกระทบเมื่อระดับน้ำในคลองมีการเปลี่ยนแปลงและการมีโครงสร้างกำแพงกันดินนี้ยังช่วยให้ผู้คนสามารถใช้งานบริเวณนี้ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วย

โรงเรียนมาแตร์เดอีเป็นหนึ่งในโครงการที่มีพื้นที่ติดกับริมคลองดั้งเดิม ซึ่งได้มีการดูแลพื้นที่ริมคลองนี้มาโดยตลอด แต่ด้วยความที่พื้นที่เป็นหน้าดินและท้องคลองธรรมชาติ ตลิ่งจึงถูกน้ำกัดเซาะรวมถึงดินตกตะกอนทับถมที่ท้องคลองและในบางครั้งก็ใช้งานได้ไม่สะดวกนัก 

ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ริมคลองตรงนี้ให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีก จึงได้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกำแพงป้องกันดิน น้ำท่วม จาก Altemtech ที่นำทีมโดยคุณวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ มาช่วยฟื้นฟูปรับสภาพพื้นที่ให้กลายเป็นจุดที่สามารถใช้งานและเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้

โดยทาง Altemtech ได้เลือกใช้เป็น Sheet Pile จาก SYS มาตอกเป็นกำแพงกันดิน จากนั้นจึงหล่อโครงสร้างคอนกรีตตามมา ด้วยการประสานงานกันเป็นอย่างดีระหว่างทางโรงเรียน ,ผู้ออกแบบ, Altemtech และ SYS ก็ทำให้โครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างคลองของโรงเรียนมาแตร์เดอีกลับมามีรูปลักษณ์ที่สวยและสมบูรณ์ได้ดังเดิม เพิ่มเติมคือแข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาการกัดเซาะของตลิ่งไปได้นานหลายปี

 

พื้นที่คลองของโรงเรียน จุดที่ทุกคนต้องการรักษาเอาไว้

โรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในย่านถนนหลังสวน ภายในโรงเรียนมีคลองเก่าซึ่งทางโรงเรียนได้อนุรักษ์ไว้ ด้วยสภาพปัจจุบันที่หน้าดินตลิ่งริมคลองมีการเคลื่อนตัว และมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ด้วยคุณค่าและความทรงจำที่โรงเรียนมีแต่คลองแห่งนี้ จึงต้องการรักษาให้คลองกลับมามีสภาพที่ดีกว่าเดิมเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ใช้งานและทำกิจกรรมนอกห้องเรียน รวมถึงเสริมให้มีความมั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมเพื่อให้คงอยู่กับโรงเรียนต่อไป

จึงได้พูดคุยกับทีมงาน Altemtech ที่เชี่ยวชาญเรื่องงานระบบกำแพงกันดิน น้ำท่วม ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้กว่า 25 ปี  มาช่วยดูแลการก่อสร้างให้ เกิดเป็นโครงการก่อสร้างระบบกำแพงกันดินของคลอง ที่ไม่ใช่แค่การป้องกันตลิ่งและดินบริเวณโดยรอบให้แข็งแรงและคงสภาพอยู่ได้ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งความแข็งแรง สวยงามและการใช้งานที่คงรูปแบบเดิมก่อนการปรับปรุงภูมิทัศน์ นั่นคือสะพานที่เชื่อมต่อผู้คน นักเรียน ผู้ปกครอง 

 

ระบบกำแพงกันดิน น้ำท่วม ด้วย Sheet Pile คือทางออกของปัญหาที่ดีที่สุด

บริษัท Altemtech จำกัด ที่มีคุณวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ Managing Director และทีมงานมืออาชีพคอยดูแลทุกโครงการอย่างใส่ใจเสมอมา เป็นบริษัทที่ทำระบบกำแพงกันดินหรือป้องกันน้ำท่วมให้กับโครงการประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Residential, Commercial, Hotel หรืออาคารของรัฐเองก็มีโอกาสได้ดูแลมาทั้งหมด หากนับรวม ๆ กันก็มีกว่า 1,000 โครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการก็มีวิธีการ ขั้นตอน ความท้าทายและการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไป นั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ Altemtech มีประสบการณ์ที่มากกว่าใครในการทำระบบกำแพงกันดินนี้

คุณวิษณุเล่าว่า จริง ๆ ในการทำระบบนี้ เราสามารถเลือกใช้วัสดุได้หลายประเภท มีทั้ง แผ่นคอนกรีต Plastic Sheet Pile และ Steel Sheet Pile แต่จากการทำงานมาหลายโครงการ ด้วยสภาพชั้นดินที่มีความพิเศษหรือจากความต้องการของลูกค้าที่อยากให้โครงสร้างอยู่ได้นาน ๆ โดยที่ไม่มีปัญหา ทางคุณวิษณุบอกว่า การเลือกใช้เป็น Steel Sheet Pile หรือ Sheet Pile ที่ทำมาจากวัสดุเหล็กนั้นตอบโจทย์ทั้งด้านความทนทานและอายุการใช้งานได้ดีที่สุด

ในโครงการปรับพื้นที่รอบคลองของโรงเรียนมาแตร์เดอีเอง ก็ใช้เป็น Sheet Pile Type 4 จาก SYS มาติดตั้งลงในบริเวณนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงานบริเวณหน้างานที่มีความคับแคบ และไม่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่ออาคารที่อยู่ใกล้ ๆ 

 

SYS Sheet Pile ทำงานง่าย หน้างานท้าทายแค่ไหนก็ก่อสร้างได้ 

แม้ฟังว่า ขั้นตอนการทำมีแค่นำ Sheet Pile มาตอกลงตามแนวคลองที่ออกแบบไว้จะดูเหมือนการทำงานที่ง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว พื้นที่หน้างานที่ทางทีม Altemtech เจอคือการเป็นหน้างานที่ไม่มีพื้นที่ให้วางเครื่องจักร ให้กองเก็บหรือเข้าไปจัดการได้โดยง่าย แต่ทางทีมก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ด้วยการสร้าง Platform ชั่วคราวขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่วางเครื่องจักรในการตอก Sheet Pile ทำให้ปัญหาเรื่องไม่มีพื้นที่ทำงานหมดไป 

ส่วนความท้าทายต่อมาคือ ถึงจะมี Platform ให้วางเครื่องจักรได้แล้ว แต่หน้างานยังคงมีพื้นที่จำกัดอยู่ดี ทำให้การเอาวัสดุมากองเก็บไว้ใช้งานทำไม่ได้ ทีมจึงเลือกใช้บริการจาก Steel Solution by SYS ในการเข้ามาช่วยทำสีสำเร็จในโรงงาน ทำให้การก่อสร้างที่หน้างานสามารถดำเนินการได้สะดวกและต่อเนื่องมากขึ้น ไม่ต้องทาสีเองที่หน้างาน นอกจากนี้ด้วยความเข้าใจดีของทางโรงเรียน ทีม SYS ก็ได้ปรับการขนส่งวัสดุเข้ามาในช่วงกลางคืน เพื่อเตรียมไว้ก่อสร้างในตอนกลางวันได้ ไม่ต้องมีการเข้าออกหรือรบกวนโรงเรียนในช่วงเวลาปกติ 

และการใช้ Sheet Pile ร่วมกับการก่อสร้างด้วยเทคนิคพิเศษ นี้ยังส่งผลกระทบน้อยมาก ๆ ต่ออาคารอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้เคียง เพราะเนื้อเหล็กมีความแข็งแรง ทนต่อแรงกดลงในดินได้ดีและยังแทรกผ่านลงไปตามชั้นดินได้ดี ทำให้การก่อสร้างด้วยเทคนิคการกด (Press In Method) ลงไปทำได้สะดวก รวดเร็วไม่เกิดปัญหา แม้จะมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้น แต่ก็ไม่มากจนส่งผลกระทบให้อาคารข้าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหาย SYS Sheet Pile จึงเป็นวัสดุที่ตอบโจทย์และเหมาะมากกับการใช้งานในพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองที่แออัดแบบนี้

การก่อสร้างโครงการนี้สามารถทำได้รวดเร็วมาก แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของ Sheet Pile และส่วนของโครงสร้างคอนกรีตที่เสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและค้ำยันโครงสร้างให้รับแรงดันจากชั้นดินได้ดี ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 3 – 4 เดือน

ส่วนของ Sheet Pile นั้นใช้เวลาแค่ 1 เดือน เท่านั้น โดยในระหว่างที่ชิ้นส่วนได้ทางทีม Steel Solution by SYS ช่วยจัดการทำสีในโรงงานให้ หน้างานก็ทำการก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กันได้ และเมื่อ Sheet Pile ขนส่งมาถึงหน้างาน ก็สามารถยกติดตั้งต่อได้เลย การทำงานที่มีทีม Steel Solution by SYS คอย Support ในขั้นตอนต่าง ๆ ของงานโครงสร้างเหล็กแบบนี้ จึงช่วยให้ผู้ควบคุมโครงการเบาแรงลง และสามารถจัดการให้งานก่อสร้างดำเนินการรวดเร็วขึ้นได้

 

Altemtech พาร์ทเนอร์คนสำคัญ ที่มั่นใจในวัสดุและเชื่อถือในการทำงานของ SYS เสมอมา

ทางคุณวิษณุ และ ทีมงาน Altemtech เล่าว่า ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา งานส่วนใหญ่ที่ได้รับผิดชอบหรือดูแลจะเป็นงานที่มีความท้าทายสูง ลูกค้าต้องการความแข็งแรงที่อยู่ได้นานเป็นสิบ ๆ ปี ดังนั้นวัสดุที่เลือกมาใช้จึงเน้นที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ทางบริษัทจึงได้เลือกใช้งานและเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง SYS ตลอดมา

เพราะ Altemtech มองว่า วัสดุเหล็กก่อสร้างของ SYS โดยเฉพาะ H-BEAM และ Sheet Pile ที่ได้นำมาใช้งานบ่อย ๆ ในการสร้าง Platform ชั่วคราวและสร้างระบบกำแพงกันดิน มีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมาก สามารถเดินทางมาตรวจสอบชิ้นส่วนที่โรงงานได้ อีกทั้ง ยังสามารถสั่งของผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศมาเพิ่มที่หน้างานได้ ซึ่งสะดวกกว่าการเลือกใช้วัสดุเหล็กนำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่า

รวมไปถึงบริการจากทีม Steel Solution by SYS ที่พร้อมซับพอร์ทการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย อย่างในโครงการนี้ที่ Steel Solution by SYS ได้ช่วยจัดการทำสีชิ้นส่วน Sheet Pile ให้ เมื่อมาถึงหน้างานทางทีมจึงสามารถนำมาใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมการหรือทำสีที่หน้างานเอง จบงานได้ตามกำหนด งานก่อสร้างออกมาเป็นที่พอใจของทางโรงเรียน

นอกจากนี้ทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญจาก SYS ก็ช่วยดูแล คอยให้คำแนะนำในการออกแบบโครงสร้างและเลือกใช้วัสดุเหล็กได้เป็นอย่างดี ในทุก ๆ ครั้งที่ทำงานร่วมกัน จึงทำให้มั่นใจที่จะใช้งานและมั่นใจในการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการก่อสร้างตลอดมา

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี ที่ SYS เป็นผู้ผลิตและเตรียมการเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน รวมถึงมีทีม Steel Solution by SYS ที่เข้ามาช่วยดูแลผู้ใช้งานทุกโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับวัสดุที่แข็งแรงเหมาะกับการก่อสร้างและได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้เหล็กโครงสร้างทุกหน้าตัดจาก SYS 

อีกทั้ง SYS ยังพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหล็กโครงสร้างมีคุณภาพที่ดี พร้อมตอบโจทย์การก่อสร้างทุกรูปแบบได้อย่างมั่นคงแข็งแรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

สนใจบริการหรือผลิตภัณฑ์จาก SYS และ Steel Solution by SYS สามารถติดตามข่าวสารและช่องทางติดต่อได้ที่

WEBSITE-SYS STEEL: https://bit.ly/3qYADQ0 

YOUTUBE: http://bit.ly/3asNqnp 

LINE: https://bit.ly/3gEI0tz 

TikTok: https://bit.ly/46AnaTP