Cellular Beam โครงสร้างเหล็กที่เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานมากขึ้น

ในการออกแบบหรือก่อสร้างอาคารประเภทโกดังหรือโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องติดตั้งทั้งเครื่องจักร มีพื้นที่ทางสัญจรที่ให้รถโฟล์คลิฟท์ และการจัดบริเวณการใช้งานให้เป็นสัดส่วนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานสามารถดำเนินไปได้อย่างไร้ปัญหา และโครงสร้างต้องมีความแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่ายและมีความคุ้มค่าคุ้มราคา ในปัจจุบันหลายๆโครงการที่เป็นโกดังหรืออาคารโรงงานเริ่มหันมาใช้ Cellular Beam เป็นโครงสร้างหลังคามากขึ้น นอกเหนือจากโครงสร้างถักหรือ Truss เช่นเดียวกับคุณแชมป์ ธีรชัย การุณสถิตย์ชัย Engineering Director ของบริษัท Space Engineering Construction ที่มีประสบการณ์และให้ความสำคัญกับการใช้งาน Cellular Beam มามากกว่า 5 ปี

(คุณแชมป์ ธีรชัย การุณสถิตย์ชัย)


เพราะ Cellular Beam ตอบโจทย์การก่อสร้างอาคารโกดังและโรงงานได้ครอบคลุม

การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือโกดังที่ต้องการความโอ่โถงและกว้างขวางของพื้นที่ใช้สอยภายในและต้องการความรวดเร็วแข็งแรงในการติดตั้ง เพื่อให้พร้อมใช้งานได้เร็วที่สุด การเลือกใช้โครงสร้างเหล็กที่ติดตั้งง่ายจึงเป็นที่นิยม ก่อนจะพัฒนามาเป็นการใช้โครงสร้างถักหรือ Truss ที่ช่วยให้ช่วงพาดของเสาและคานกว้างมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีปัญหาตามมา เช่น รอยเชื่อมตามจุดรอยต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ นั้น ตรวจสอบรอยเชื่อมได้ยาก  ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างในระยะยาวได้ 

หลายๆ คนคงจะเคยได้ยินชื่อของ Cellular Beam มาบ้างแล้วว่าเป็นโครงสร้างเหล็กที่นำ H-Beam มาตัด เพื่อเพิ่มขนาดหน้าตัดให้สามารถรับแรงได้มากขึ้น สามารถลดต้นทุนของค่าโครงสร้างลง ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น นอกจากนี้ Cellular Beam ยังติดตั้งได้รวดเร็วเพราะมีระบบ Bolt Connection ที่สามารถยกชิ้นส่วนมาวางและขันเกลียวหรือน็อตเพื่อยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกันได้เลย อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถยืดความยาวและช่วงพาดเสาได้กว้างขึ้น การจัดการพื้นที่ภายในจึงทำได้สะดวกและง่ายมากขึ้น

  จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลอดระยะเวลา 5 – 6 ปี ทางคุณแชมป์และบริษัทเลือกที่จะใช้ Cellular Beam เป็นโครงสร้างอาคารและแนะนำ Cellular Beam ให้กับลูกค้าของบริษัทได้เลือกใช้ เพราะ Cellular Beam นั้นตอบโจทย์และคุ้มค่าในทุกมิติ


เพราะเริ่มต้นจาก H-Beam จึงมั่นใจในคุณภาพได้เต็มร้อย

Cellular Beam นั้นเริ่มต้นมาจากการนำเหล็กโครงสร้าง H-Beam มาตัดตามรูปแบบที่วิศวกรได้คำนวณไว้บริเวณตรงกลางแผ่นทำให้เหล็กมีลักษณะเป็น Open Web แต่ยังแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ดี คุณแชมป์เล่าว่าได้เลือกใช้ H-Beam จาก SYS นำมาแปรรูปเป็น Cellular Beam แม้ว่าถ้าเทียบเฉพาะเรื่องน้ำหนักจะมีน้ำหนักที่สูงกว่าโครงถัก แต่เราสามารถควบคุมคุณภาพและตรวจสอบรอยเชื่อมของเหล็กได้ง่ายกว่าโครงถัก เพราะ Cellular Beam มีรอยเชื่อมระหว่างชิ้นส่วนที่น้อยกว่าโครงถักมาก ดังนั้นปัญหาเรื่องสนิมตรงรอยเชื่อมหรือคุณภาพการเชื่อมที่ไม่เท่ากันจึงไม่เกิดขึ้นกับ Cellular Beam อย่างแน่นอน ส่งผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการต้องมาคอยแก้หรือซ่อมทีหลัง


เพราะ Cellular Beam เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าที่เคย

คุณแชมป์ได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่า ถ้าเราลองเปรียบเทียบการใช้งาน Cellular Beam ที่ความยาว 10 – 15 เมตร โครงสร้างอาจมีราคาที่ สูงกว่าโครงสร้างอื่น แต่ถ้าหากเราเลือกใช้งานในช่วงพาดที่เหมาะสม เช่น 25-35 เมตร  ราคาของ Cellular Beam จะใกล้เคียงกับราคาของโครงสร้างอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อมองถึงความคุ้มค่าและคุณภาพที่ได้โดยรวม การเลือก Cellular Beam จึงดูเหมาะสมและมีคุณภาพที่ดูดีกว่า

อีกทั้ง Cellular Beam นั้นมีมูลค่าในตัวเองสูง  ยิ่งเลือกใช้เป็นโครงสร้างแบบ Prefabrication ที่สามารถรื้อถอน ขยับเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพียงแค่ขันน็อตหรือสลักเกลียว ทำให้สภาพของชิ้นส่วนยังครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบใช้ในสถานที่ใหม่ได้ง่ายกว่า หรือแม้จะนำซากชิ้นส่วนไปรีไซเคิลหรือนำไปขาย ราคาที่ได้จะมากกว่าการรื้อและขายโครงถัก


เพราะเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้น จึงมั่นใจในคุณภาพของ Cellular Beam ภายใต้การดำเนินการของ Space Engineering Construction ได้ 100%

Cellular Beam นั้นเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างที่ถูกแปรรูปมาจาก H-Beam ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ ดังนั้นการเลือกใช้เหล็กที่ดี สามารถรับแรงรับน้ำหนักได้ดี จะทำให้เมื่อเรานำเหล็กมาแปรรูปเป็น Cellular Beam ผลิตภัณฑ์ก็จะมีคุณภาพดีไปด้วย 

เช่นเดียวกับ ที่คุณแชมป์และบริษัทมั่นใจเลือกใช้ H-Beam จาก SYS มาแปรรูปเป็น Cellular Beam และส่งต่อให้ลูกค้า เพราะมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ของ SYS นั้นมีคุณภาพและมาตรฐานรับรอง รวมถึงสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ทุกขั้นตอน เมื่อเลือกวัสดุที่ดีได้มาตรฐานตั้งแต่ต้น Cellular Beam ของทาง Space Engineering Construction จึงสามารถส่งต่อคุณภาพดีๆให้ลูกค้าได้อย่างเต็ม 100%