ใช้เหล็ก SYS ได้อย่างมั่นใจในทุกการก่อสร้าง ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่ามาตรฐาน

จะเลือกวัสดุมาก่อสร้างแต่ละครั้ง ต้องเลือกวัสดุที่มีลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เพื่อให้งานก่อสร้าง โดยเฉพาะส่วนของโครงสร้างออกมาแข็งแรง มั่นคงได้มากที่สุด สิ่งแรกที่นึกถึงคงเป็นการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน มอก.
ซึ่งเป็นการรองรับมาตรฐานของวัสดุหรืออุปกรณ์ในประเทศไทย ว่าผลิตได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้งานได้ 

แล้วถ้าวัสดุมี มอก. เหมือนกันแล้วต้องเปรียบเทียบที่ตรงไหนอีก? สิ่งที่ต้องเปรียบเทียบคือ ดีเทลหรือรายละเอียดอื่น ๆ ของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิต คุณภาพโรงงาน คุณภาพชิ้นส่วน ฯลฯ ซึ่งจุดนี้วัสดุแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างนี้อาจส่งผลต่อการก่อสร้างได้ ดังนั้นการเลือกวัสดุสักประเภทไปใช้ในงานก่อสร้าง จำเป็นที่จะต้องเลือกที่ได้มาตรฐาน มอก. และมีเอกสารระบุรายละเอียดสำคัญที่สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกไปใช้งานได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

เช่นเดียวกับที่เหล็กโครงสร้างของ SYS นอกจากจะผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.แล้ว SYS ยังคำนึงถึงการใช้งานบางประเภท ที่ความตรงของเหล็กเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซีเรียส สามารถนำไปต่อตามความยาวที่ต้องการได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาดัดเหล็กให้ตรง หรือการที่ SYS มีการควบคุมภายใน โดยควบคุมให้มีธาตุประกอบในเนื้อเหล็กที่ช่วยให้เชื่อมได้ง่าย ใช้เวลาเชื่อมน้อยลง ไม่เกิดการเปราะแตกระหว่างการทำงาน และมีการจัดเก็บ เหล็กที่ผลิตเสร็จแล้วรอการส่งมอบไว้ในโกดังในประเทศ พร้อมซับพอร์ททุกงานก่อสร้างได้ทันที รวมทั้งยังมี Mill Certificate ให้กับเหล็กทุกท่อน สิ่งเหล่านี้ที่ SYS มอบให้ผู้ใช้งาน ช่วยเสริมให้เกิดความมั่นใจในการนำเหล็ก SYS ไปใช้ก่อสร้างในโครงการทุกประเภทได้อย่างแน่นอน

 

เหล็ก SYS ได้รับการรับรอง มอก. และรายละเอียดที่ชัดเจนกว่า

เหล็กโครงสร้างที่อยู่ในท้องตลาดของประเทศไทย ก่อนที่จะนำไปใช้ก่อสร้างในโครงการใดก็ตาม จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ก่อน เพื่อยืนยันว่าเหล็กมีคุณภาพที่ดีตรงตามเกณฑ์ของทางการ และพร้อมนำไปใช้ได้ แต่แม้เหล็กในท้องตลาดจะได้ มอก. เหมือนกัน ในบางครั้งคุณภาพจริง ๆ ของเหล็กโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันได้

เหล็กโครงสร้างจาก SYS ได้รับการรับรองมอก.1227-2558 และยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ของเหล็กที่พร้อมสำหรับทุกการก่อสร้างได้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นความตรงของท่อนเหล็ก ที่เหล็กของ SYS ตรงมากกว่า เมื่อนำมาต่อความยาวจึงไม่เกิดการเบี้ยวหรือเอียงหนีศูนย์กลาง ไม่ต้องเสียเวลาในการวัดระยะ หรือดัดเหล็กที่หน้างาน อีกทั้งเหล็ก SYS ยังเป็นวัสดุที่ผลิตและเก็บ Stock เอาไว้ในโกดังในประเทศ ปลอดภัยจากแดดและฝน ไม่เกิดสนิม ทั้งยังขนส่งไปที่หน้างานได้รวดเร็ว ช่วยให้การก่อสร้างไม่สะดุด

ดังนั้นในการเลือกเหล็กโครงสร้างไปใช้งาน เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพจริง ๆ ผู้ใช้งานจึงควรเลือกเหล็กที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างครอบคลุมในทุกด้านจะช่วยให้การก่อสร้างจัดการได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัยและช่วยลดปัญหาระหว่างการก่อสร้างได้ดีด้วย

 

เหล็ก SYS มีธาตุประกอบในเนื้อเหล็กที่เหมาะกับการเชื่อมมากกว่า

รายละเอียดอีกจุดหนึ่งที่สำคัญและส่งผลต่อการก่อสร้าง โดยเฉพาะการนำเหล็กไปเชื่อม คือเรื่องของธาตุประกอบในเนื้อเหล็ก เพราะในบางครั้งผู้ใช้งานอาจเจอเหล็กที่นำไปเชื่อมแล้วเปราะ หรือเนื้อเหล็กต้องใช้ธูปเชื่อมจี้ไว้นาน ๆ กว่าจะได้รอยเชื่อมที่เหมาะสม ซึ่งถ้าต้องใช้เวลาเชื่อมนานขึ้นในทุก ๆ จุด ก็อาจทำให้การก่อสร้างช้าลงได้ 

แต่ในเหล็กโครงสร้างของ SYS นั้น ได้มีการคำนวณและควบคุมปริมาณของธาตุที่จำเป็นในเนื้อเหล็กไว้อย่างละเอียดตั้งแต่ในโรงงาน  เช่นการควบคุมปริมาณคาร์บอน (C) แมงกานีส (Mn) และซิลิกอน (Si) ในกระบวนการผลิต ให้มีปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งค่าเคมีพวกนี้สะท้อนไปถึงค่า Carbon Equivalent (CE) ที่มีผลต่อการเชื่อมโดยตรง ดังนั้น เมื่อนำเหล็ก SYS ไปทำการเชื่อมที่หน้างาน จึงเชื่อมได้ง่าย ใช้เวลาในการเชื่อมน้อย และเหล็กไม่เกิดการเปราะแตกระหว่างเชื่อม รวมถึงเมื่อเหล็กยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุด โครงสร้างอาคารก็จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกัน

 

เหล็ก SYS มี Mill Inspection Certificate ทุกท่อน ให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความปลอดภัยได้ทุกงานก่อสร้าง

นอกจากคุณสมบัติและรายละเอียดของเหล็กที่ทาง SYS ใส่ใจในทุกขั้นตอนแล้ว ทาง SYS ยังมี Mill Inspection Certificate หรือเอกสารแสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมของเหล็กแต่ละท่อนให้กับผู้ใช้งานด้วย ผู้ใช้งานจึงทราบได้ทันทีว่าเหล็กโครงสร้างของ SYS ท่อนนี้เป็นเหล็ก Lot ไหน วัสดุตั้งต้นในการผลิตมาจากที่ใดและมีส่วนผสมทางเคมีในเนื้อเหล็กอย่างไรบ้าง 

Mill Inspection Certificate จาก SYS จึงเป็นเหมือนเครื่องยืนยันคุณภาพของเหล็กในทุกด้าน ช่วยให้ผู้ใช้งานทราบรายละเอียดที่สำคัญนอกเหนือจากการรับรอง มอก. และช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้เหล็ก SYS ให้กับผู้ใช้งานในทุกโครงการก่อสร้าง