Ready to Weld บริการสั่งได้ ตัวช่วยให้ผู้รับเหมาทำงานได้ง่ายขึ้น

คงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถลดขั้นตอนการก่อสร้างลงได้มากกว่าที่เคย ให้ผู้รับเหมาสามารถจัดการงานก่อสร้างได้ง่าย รวดเร็วและลดข้อผิดพลาดที่หน้างานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนอย่างที่บริการ READY TO WELD หรือเหล็กพร้อมชุดบริการเสริมสำหรับเชื่อมที่หน้างานของ SYS ได้เข้ามาช่วยจัดการงานโครงสร้างเหล็ก ให้ผู้รับเหมาสามารถนำเหล็กไปเชื่อมติดตั้งที่หน้างานได้เลย นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาการเตรียมการและการก่อสร้างแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนลงด้วย

 

การบริการที่ได้มาตรฐาน ให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้อย่างเต็มร้อย
.
READY TO WELD หรือเหล็กพร้อมชุดบริการเสริมสำหรับเชื่อมที่หน้างานมีบริการเตรียมเหล็กให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างโดยวิศวกรโครงสร้างที่เชี่ยวชาญของ SYS การตัดเหล็กในโรงงานที่ได้มาตรฐานและการทำสีกันสนิมด้วยระบบ SYS PRIMERBOND ซึ่งบริการเหล่านี้จะถูกดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญของ SYS และถูกเตรียมการขึ้นในโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผู้รับเหมามั่นใจได้เลยว่าจะได้รับเหล็กที่มีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยำและพร้อมนำไปใช้งานอย่างแน่นอน

ดำเนินการต่อได้ ไม่หวั่นแม้คนงานน้อย
.
ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในด้านการก่อสร้างนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างล่าช้าลงเพราะคนงานไม่พอและนอกจากปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของงานที่อาจลดน้อยลงเพราะคนงานต้องทำงานในหลายหน้าที่และก่อให้เกิดความผิดพลาดที่หน้างานได้
.
การใช้บริการ READY TO WELD จาก SYS จะช่วยจัดการในส่วนของการออกแบบและประเมินโครงสร้าง การตัดเหล็กให้ได้ขนาดที่ต้องการและการทำสีกันสนิม ให้ผู้รับเหมาได้เหล็กที่ตรงตามแบบพร้อมติดตั้งที่หน้างานได้เลย แม้จะมีคนงานน้อยก็ยังสามารถยกเหล็กขึ้นประกอบและติดตั้งได้ให้ผู้รับเหมารับงานและทำงานได้สำเร็จลุล่วง ไม่หวั่นแม่ในวันที่คนงานน้อย

จัดการงานก่อสร้างได้ง่ายและปลอดภัยตามชีวิตวิถีใหม่ New Normal
.
ในสถานการณ์ของสังคมที่ประสบกับปัญหาโรคระบาดที่ยังไม่ปลอดภัย 100% ทำให้การป้องกันและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลยังเป็นสิ่งจำเป็นในทุกวงการเช่นเดียวกับวงการการก่อสร้าง แต่การลดจำนวนคนงานที่หน้างานเพื่อเป็นไปตามมาตราการป้องกันอาจทำให้งานที่เคยก่อสร้างเสร็จตามสัญญา จะต้องใช้เวลานานขึ้นซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องของค่าใช้จ่ายและงบประมาณที่จะเพิ่มมากขึ้น
.
ซึ่ง READY TO WELD สามารถที่จะเข้ามาช่วยจัดการขั้นตอนการก่อสร้างให้พร้อมติดตั้งได้มากขึ้น เป็นบริการเสริมที่นอกจากจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาขั้นตอนการก่อสร้างที่ยุ่งยากแล้วยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ได้อย่างลงตัวอีกด้วย