โครงสร้างเหล็กแปรรูป สำคัญที่การตรวจสอบ

หลาย ๆ โครงการเลือกใช้เป็นโครงสร้างเหล็กที่นำชิ้นส่วนมาประกอบหน้างาน แต่ก็มีอีกหลายโครงการที่เลือกโครงสร้างเหล็กแปรรูปหรือมีการตัดแต่ง เชื่อมประกอบเป็นชิ้นส่วนพร้อมติดตั้งแล้วมาใช้งาน เพราะผ่านการคำนวณการรับแรงและพร้อมติดตั้งได้มากกว่า งานก่อสร้างจึงเร็วขึ้นได้

แต่หลายคนเข้าใจว่าโครงสร้างเหล็กแปรรูปทุกที่เหมือนกันหมด จะเลือกใช้แบบไหนก็ได้ ในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างเหล็กแปรรูปจากแต่ละแหล่งที่มา อาจมีคุณสมบัติหรือความสะดวกในการใช้งานที่ต่างกัน เทียบง่าย ๆ คือโครงสร้างที่ผลิตและแปรรูปในประเทศกับโครงสร้างที่นำเข้ามา

เรื่องที่ต่างกันชัดเจนเลยคือการตรวจสอบ โครงสร้างในประเทศจะเดินทางไปตรวจสอบ ไปดูโรงงานการผลิตและติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อของตรวจสอบคุณภาพได้ง่ายกว่ามาก ในขณะที่โครงสร้างนำเข้า เราจะต้องวางแผน เสียค่าเดินทาง ค่าประสานงานและเสียเวลาเดินทางเพื่อไปดูโรงงานที่ประเทศต้นทางเพิ่มขึ้น 

ทั้งเวลาที่เกิดปัญหาเช่น เหล็กบาง เสียหายจากการขนส่งหรือคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน มอก. ที่คอยควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในประเทศ การที่จะติดต่อหรือเคลมสินค้าก็ทำได้ยากกว่าด้วย 

ดังนั้นใครที่สนใจหรือตัดสินใจจะก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กแปรรูป ควรศึกษารายละเอียด ความน่าเชื่อถือก่อน และควรเลือกใช้บริการภายในประเทศทั้งหมดทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการแปรรูปโครงสร้าง เพราะตรวจสอบได้สะดวก เดินทางไปดูชิ้นส่วนที่โรงงานได้ และโครงสร้างยังถูกผลิต แปรรูปมาตรงตามมาตรฐาน มอก. ใช้สามารถนำไปก่อสร้างได้ทันที ไม่ต้องคอยพะวงเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอีกต่อไป

 

เหล็กแปรรูปในประเทศ ตรวจสอบ Detail ได้ละเอียดกว่า

ก่อนการใช้งานโครงสร้างเหล็ก จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าเหล็กถูกผลิตให้มีกำลังหรือความสามารถในการรับแรงได้ตรงตามมาตรฐาน มอก. และตรงตามแบบที่ต้องการ โดยจะทำการตัดเอาบางส่วนของเหล็กมาเป็นชิ้นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบค่าเหล่านั้น

ถ้าเป็นเหล็กที่ผลิตและทำการแปรรูปในประเทศเราจะสามารถตัดชิ้นส่วนเหล็กบางชิ้นไปตรวจสอบค่าได้
เลย แต่ในทางกลับกันเหล็กที่นำเข้ามา จะมีการแปรรูปมาเรียบร้อยแล้ว เราจึงไม่สามารถไปตัดชิ้นส่วนเหล่านั้นเพื่อนำไปตรวจสอบได้ หรือหากต้องการตรวจสอบก็ต้องทำการติดต่อโรงงานในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบและประมวลค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ไทย ซึ่งยุ่งยากและซับซ้อนกว่ามาก

 

เหล็กแปรรูปในประเทศ ตรวจสอบขั้นตอนแปรรูปได้สะดวกกว่า

นอกจากการนำชิ้นเหล็กมาตรวจหากำลังและค่าต่าง ๆ ตามมาตรฐานแล้ว เราจะต้องมีการตรวจสอบรอยเชื่อมและรอยตัดต่าง ๆ ของโครงสร้างเหล็กแปรรูปให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งถ้าเทียบกันระหว่างโครงสร้างเหล็กแปรรูปในประเทศและที่นำเข้ามา โครงสร้างเหล็กแปรรูปในประเทศจะตรวจสอบรอยเชื่อม รอยตัดได้ง่ายกว่า เพราะสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่โรงงานผลิตได้เลย 

ต่างจากโครงสร้างที่นำเข้ามาที่ถ้าต้องการตรวจสอบ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปที่โรงงานด้วยตัวเอง ต้องติดต่อหลายฝ่ายเพื่อทำการตรวจสอบ ว่าโรงงานได้มาตรฐาน เหล็กมีคุณภาพจริงหรือไม่ ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาในการเดินทางแล้วยังเสียค่าใช้จ่ายด้วย

 

เหล็กแปรรูปจาก SYS พร้อมสำหรับการก่อสร้างได้มากกว่า

ถ้าต้องการชิ้นส่วนเหล็กที่ตรวจสอบมาตรฐานได้ และต้องการโครงสร้างเหล็กแปรรูปที่ตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ ได้ละเอียด สะดวก เชื่อถือได้ในทุกขั้นตอน การเลือกใช้งานเหล็กและโรงงานแปรรูปในประเทศจะช่วย Support ให้งานก่อสร้างที่ต้องการราบรื่นได้มากกว่า สามารถติดต่อ เดินทางและเข้าตรวจสอบโรงงานได้สะดวก ขั้นตอนไม่ซับซ้อน

อีกหนึ่งอย่างคือ ถ้าเลือกใช้เหล็กนำเข้าจากต่างประเทศจะต้องระวังเรื่องการขนส่งและติดตั้ง เพราะโครงสร้างถูกรีดมาให้บางและรับแรงได้ตามตำแหน่งนั้น ๆ เท่านั้น หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ละเอียดอ่อนมากพออาจทำให้โครงสร้างชำรุดได้ แต่ถ้าหากเราเลือกใช้เหล็กและโครงสร้างแปรรูปในประเทศ ที่มีการผลิตหน้าตัดให้แน่นและหนาตาม มอก. ก็ขนส่งและยกขึ้นติดตั้งก็จะทำได้ง่ายกว่า หมดกังวลเรื่องชิ้นส่วนชำรุดเสียหายไปได้ 

 

ถ้าใครสนใจอยากใช้งานโครงสร้างเหล็กแปรรูป ทาง SYS ก็มีทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและบริการแปรรูปจากทีม Steel Solution by SYS ไว้ให้บริการ ทั้งเหล็ก SYS ยังมีใบ Mill Certificate ที่ระบุคุณสมบัติ รายละเอียดเหล็กทุกท่อนให้ด้วย รวมถึงมีโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานตั้งอยู่ในโซนภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศ จึงสามารถเดินทางมาตรวจสอบได้สะดวก การเลือกใช้เหล็กและโครงสร้างเหล็กแปรรูปจาก SYS ที่มีมาตรฐานครอบคลุมทุกด้านจึงช่วยให้ทุกการก่อสร้างมีมาตรฐานที่ครบถ้วนตามไปด้วยนั่นเอง