สั่ง Prefabrication จาก Steel Solution by SYS ได้อะไรไปใช้งานบ้าง?

โครงสร้างเหล็กเป็นรูปแบบโครงสร้างที่สามารถก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าโครงสร้างอื่น ๆ เพราะแต่ละชิ้นส่วนเป็นวัสดุที่ผลิตและทำสำเร็จมาแล้วจากโรงงาน แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถทำให้อาคารโครงสร้างเหล็กก่อสร้างได้เร็วและสะดวกขึ้นได้ โดยที่ไม่เพิ่มภาระการจัดการที่หน้างาน

วิธีการนั้นคือการเลือกใช้โครงสร้างเหล็กในรูปแบบ Prefabrication หรือชิ้นส่วนสำเร็จจากโรงงาน โดยทางโรงงานจะทำการเตรียมการตัด เจาะ เชื่อมประกอบ ทำสีกันสนิม และทำสีทับหน้า ให้เสร็จสรรพ พร้อมสำหรับขนส่งและติดตั้งที่หน้างานได้ในทันที หากเราใช้โครงสร้างแบบ Prefabrication เราจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่หน้างาน เช่น ทำฐานรากและเทพื้น ไปพร้อม ๆ กับการเตรียมการชิ้นส่วนเหล็กในโรงงานได้ ระยะเวลาในการก่อสร้างและติดตั้งจึงเสร็จได้เร็วขึ้นนั่นเอง

ทาง SYS เองก็มีทีม Steel Solution by SYS ที่พร้อม Support โครงสร้างเหล็ก prefabrication ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ Cellular Beam, Steel Truss และ Portal Frame โดยทางทีมมีทั้งบริการ Design & Fabrication ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการให้ทีมออกแบบและเตรียมโครงสร้างให้ และมีบริการเฉพาะ Fabrication ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีแบบก่อสร้างให้ 

โดย Steel Solution by SYS จะเตรียมการและแปรรูปชิ้นส่วนทุกชิ้นภายในโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่มีคุณภาพควบคุมในทุกขั้นตอน ทำให้ชิ้นส่วนที่ได้มีความแม่นยำและพร้อมใช้งานทันที ด้วยคุณภาพนี้การเลือกใช้โครงสร้าง Prefabrication จาก SYS จึงช่วยให้งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสะดวก รวดเร็วได้มากขึ้น

 

ภาพซับแรก 

Prefabrication โครงสร้างสำเร็จที่ช่วยให้งานก่อสร้างง่ายขึ้น

การก่อสร้างอาคารประเภทโรงงาน โกดังหรืออาคารขนาดใหญ่  ที่มีความต้องการในการใช้งานอย่างเร่งด่วน  จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการก่อสร้างที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องเวลาที่รวดเร็ว และคุณภาพโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคง

การเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก H-BEAM ไปประกอบหรือติดตั้งเองที่หน้างาน อาจจะได้เรื่องความสะดวกในการติดตั้งเพราะชิ้นส่วนเหล็กเป็นวัสดุสำเร็จมาจากโรงงานแล้ว แต่ก็ต้องเสียเวลาในการตัด เจาะหรือเตรียมให้โครงสร้างมีขนาดตรงตามแบบอยู่ดี

ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างเหล็กแบบ Prefabrication ที่ถูกเตรียมการมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว จึงช่วยลดปัญหาการเตรียมงานที่หน้างานลงได้ ช่วยให้งานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อน ต้องการความถูกต้องแม่นยำของการติดตั้งสูงอย่าง โกดังหรือโรงงาน สามารถก่อสร้างได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

 

3 โครงสร้างเหล็กแบบ Prefabrication โดย Steel Solution by SYS

ทีมผู้เชี่ยวชาญ Steel Solution by SYS พร้อมเตรียมการ Fabricate โครงสร้างเหล็กให้กับทุกโครงการที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น Cellular Beam, Steel Truss หรือโครงสร้างข้อแข็ง Portal Frame จากเหล็ก H-BEAM มาตรฐาน SYS 

โดยทาง Steel Solution by SYS จะช่วยทำการเตรียมชิ้นส่วน เช่น การ Fabricated Cellular Beam ตามตำแหน่งที่คำนวณมาอย่างเหมาะสม หรือการตัด เตรียมชิ้นส่วนให้มีขนาดตามแบบที่ออกแบบมา เพื่อให้สามารถยกติดตั้งที่หน้างานได้สะดวกขึ้น ช่วยลดภาระการควบคุมและจัดการที่หน้างานของผู้ใช้ลงได้ ทั้งยังช่วยให้งานก่อสร้างเร็วขึ้นได้กว่าเดิม เพราะสามารถเตรียมงานในโรงงานและก่อสร้างส่วนอื่น ๆ ที่หน้างานไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย

 

Steel Solution by SYS เตรียมการให้งานก่อสร้างพร้อมกว่าเดิม

หากต้องการให้การก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสะดวก รวดเร็วมากขึ้น การเลือกใช้โครงสร้างแบบ Prefabrication ที่เตรียมชิ้นส่วนในโรงงานถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดี ซึ่งทาง SYS เอง ก็มีทีม Steel Solution by SYS ที่พร้อมช่วยเหลือและช่วยเตรียมการโครงสร้างให้ โดยทางทีมสามารถออกแบบโครงสร้างให้ได้ หรือหากมีแบบมีพร้อมแล้วทางทีมก็สามารถเตรียมชิ้นส่วนตามแบบให้ได้เช่นกัน

 

สนใจให้ Steel Solution by SYS ทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตโครงสร้าง Prefabrication เข้ามาช่วยดูแล สามารถติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

WEBSITE-SYS STEEL: https://bit.ly/3qYADQ0

YOUTUBE: http://bit.ly/3asNqnp

LINE: https://bit.ly/3gEI0tz