วัสดุชิ้นไหนช่วยลดการสร้างขยะได้ง่าย ๆ ผ่านค่า MCI

ในการก่อสร้างมีการสร้างขยะไม่น้อยไปกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ถึงแม้บางครั้งจะมีปริมาณไม่มากเท่า แต่ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างก็ยากที่จะทำลายให้หายไปได้ และในบางครั้งขยะเหล่านั้นก็อาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ได้เช่นกัน

หากเราเลือกวัสดุก่อสร้างมาใช้งาน โดยพิจารณาถึงแนวทางการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านวิธีง่าย ๆ อย่างการเช็คค่า MCI หรือค่าประวิทธิภาพหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเช็คได้ผ่านเว็บไซต์และเอกสารของ สวทช. 

สิ่งที่ค่า MCI จะบอกกับเรานั้นก็คือ ประสิทธิภาพในการใช้งานวัสดุประเภทนั้น ๆ ตลอดอายุขัย ตั้งแต่ถูกผลิตออกมา ถูกนำมาใช้งาน ไปจนถึงตอนที่เลิกใช้งาน ว่าวัสดุนั้น ๆ ใช้ซ้ำได้ไหม นำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและรีไซเคิลได้มากน้อยแค่ไหน และหลงเหลือเศษขยะเอาไว้ในระบบเท่าไหร่

โดยวัสดุที่มีค่า MCI สูงใกล้เคียงหรือเท่ากับ 1 ก็คือวัสดุที่จะช่วยให้เราลดขยะในการก่อสร้างลงได้ ในที่นี้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ก็คือวัสดุที่มีประสิทธิภาพหมุนเวียนที่ดีที่สุด และเหล็กโครงสร้างจาก SYS ก็มีค่า MCI อยู่ที่ 0.9 ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าวัสดุก่อสร้างหลาย ๆ ประเภทเลย การนำเหล็กโครงสร้างจาก SYS ไปใช้งานจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนงานก่อสร้างให้รักษ์โลกและลดการสร้างขยะลงได้จริง

 

แค่เปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง ธรรมชาติก็ยั่งยืนขึ้นได้จริงหรือ?

ในการก่อสร้างที่ต้องการให้อาคารและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อกันมากขึ้น ควรที่จะมีการวางแผนและออกแบบระบบการทำงาน – ระบบการใช้งานในอาคารให้ยั่งยืนก่อน เช่น วางระบบประหยัดไฟ ระบบบำบัดน้ำ หรือนำเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ เข้ามาติดตั้ง เพื่อให้พลังงานถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด การทำแบบนี้จะช่วยให้การใช้งานในอาคารมีความยั่งยืนมากขึ้นได้

นอกจากนี้ ในการก่อสร้างก็ควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และถ้ายิ่งเป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการหมุนเวียนที่ดีตลอดอายุการใช้งานจะยิ่งดี เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราเลือกวัสดุชิ้นนี้มาใช้งาน จะไม่ก่อให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเลยตลอดอายุของอาคารหลังนั้น โดยเราสามารถเช็คได้ว่าวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทหมุนเวียนได้ดี ลดการเกิดขยะได้มากน้อยแค่ไหน ผ่านทางค่าประสิทธิภาพหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้างหรือ MCI ได้ 

 

ค่า MCI คืออะไร ต้องได้แค่ไหนถึงว่าดี?

ค่า MCI หรือ Material Circularity Indicator เป็นค่าประเมินประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของวัสดุก่อสร้าง โดยมีค่ากำหนดอยู่ที่ 0 และ 1 ยิ่งค่าประเมินเข้าใกล้หรือเท่ากับ 1 ได้มากเท่าไหร่ วัสดุก่อสร้างประเภทนั้นก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการหมุนเวียนที่ดีนั่นเอง ง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่หรือกลับสู่กระบวนการผลิตได้อีกเกือบ 100% ส่งผลให้ปริมาณขยะจากการก่อสร้างในสังคมลดลงได้ เพราะลดปริมาณวัสดุที่ใช้แล้วทิ้งลง

(ภาพกราฟแสดงเกณ์ประเมินค่า MCI ของวัสดุก่อสร้าง ที่มา : https://www.nstda.or.th/nac/2022/exhibition/bcg07/ )

ในทางกลับกัน ถ้าวัสดุประเภทไหนที่มีค่าประเมินใกล้เคียงกับ 0 มาก ๆ ก็หมายความว่าวัสดุนั้นนำกลับมาหมุนเวียนได้ยาก มีอายุการใช้งานสั้นหรือมีความสามารถในการใช้งานลดลง อาจเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วต้องทุบหรือทิ้งไปเลย ซึ่งกรณีแบบนี้จะส่งผลให้เกิดขยะจากการก่อสร้างเพิ่มขึ้นได้

(ตัวอย่างตารางแสดงค่า MCI ของวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทจาก สวทช.)

ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก็มีข้อมูลค่า MCI ของวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ อยู่แล้ว สามารถเช็คข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ สวทช. ได้เลยที่ : https://www.nstda-tiis.or.th/SustainCE/detail_G2.php?id=61 

 

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ SYS ให้ทั้งความแข็งแรงและลดการเกิดขยะเพิ่มเติม

ถ้าพูดถึงวัสดุที่สามารถหมุนเวียนการใช้งานได้ไม่รู้จบ คำตอบก็ต้องเป็น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อย่างแน่นอน อ้างอิงจากค่า MCI จาก สวทช. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณจะมีค่า MCI อยู่ที่ 0.9 เลยทีเดียว ซึ่งใกล้เคียงกับค่า 1 ที่เป็นค่าสูงสุดมาก

แสดงให้เห็นว่า เหล็กโครงสร้างรูปพรรณจาก SYS เป็นวัสดุที่เราสามารถใช้ซ้ำได้อย่างไม่จำกัด นำกลับมา Reuse หรือ Recycle เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างชิ้นใหม่ได้ โดยที่คุณสมบัติและความสามารถในการใช้งานยังเหมือนเดิม ที่สำคัญคือไม่มีเศษเหลือทิ้งใด ๆ ให้เป็นขยะเพิ่มเติมเลย

สนใจบริการหรือผลิตภัณฑ์จาก SYS สามารถติดตามข่าวสารและช่องทางติดต่อได้ที่

WEBSITE-SYS STEEL: https://bit.ly/3qYADQ0 

YOUTUBE: http://bit.ly/3asNqnp 

LINE: https://bit.ly/3gEI0tz 

TikTok: https://bit.ly/46AnaTP