เป็นโครงสร้างชั่วคราวก็ไม่ควรมองข้าม! ใช้ H-BEAM เสริมโครงสร้างให้แข็งแรง

นอกจากโครงสร้างชั่วคราวนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นในการก่อสร้างอาคารแล้ว อีกหนึ่งการก่อสร้างที่มีการใช้โครงสร้างนี้บ่อย ๆ คือ การก่อสร้างอุโมงค์ใต้ถนน โดยจะนำเอาโครงสร้างชั่วคราว ที่ประกอบด้วย Strut ส่วนของคานรับน้ำหนักและแผ่นเหล็กปูพื้นถนน Steel Deck มาวางลงบนจุดที่ผิวถนนยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้รถสามารถสัญจรไปมาได้เหมือนเดิมในระหว่างก่อสร้าง

หน้าที่ของโครงสร้างชั่วคราวที่ต้องทำตลอดการติดตั้งนั้น คือการรับน้ำหนักการใช้งานอย่างมั่นคง ในงานก่อสร้างอาคารคือ การรับน้ำหนักเครื่องจักร รถขนวัสดุหรือวัสดุกองเก็บ ส่วนในงานก่อสร้างถนนคือ การรับน้ำหนักของรถที่ผ่านไปมา ดังนั้นเรื่องความแข็งแรงและทนทานของโครงสร้างจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเลือกใช้วัสดุไม่ดี หรือมีมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์ อาจทำให้เกิดเหตการณ์อันตรายตามมาได้ เช่น แผ่นพื้นหักหรือพังลงอย่างที่เราเคยเห็นในข่าว 

Steel Deck หรือแผ่นเหล็กปูพื้นถนน จาก Steel Solution by SYS แผ่นพื้นทำจากวัสดุเหล็กที่คำนวณและผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมี H-BEAM ที่สามารถทำหน้าที่เป็น Strut ได้อย่างดี ช่วยลดทั้งขนาดและน้ำหนักของโครงสร้างชั่วคราวลงได้ ในขณะที่รับแรงได้มากขึ้น 

ทาง SYS เองมีทีม Steel Solution by SYS ที่เชี่ยวชาญในด้าน Steel Deck ด้วย จึงสามารถช่วยเหลือ เตรียมการโครงสร้างชั่วคราวให้กับทุกโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยจากโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น และการก่อสร้างดำเนินการได้ราบรื่นกว่าเดิมจากโครงสร้างที่น้ำหนักเบาลง ยกเข้าออกได้สะดวก

 

เป็นโครงสร้างชั่วคราว ก็สำคัญ

ในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ใต้ถนนหรือการก่อสร้างอาคาร ก่อนที่โครงสร้างหลักจะเกิดขึ้น ในบางโครงการจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างชั่วคราวขึ้นมาก่อนเพื่อให้เข้าถึงจุดที่ต้องทำการก่อสร้างได้สะดวกหรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในขณะที่จุดนั้น ๆ มีการก่อสร้างที่อยู่ใต้ดินและใช้ระยะเวลานานนั่นเอง

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นโครงสร้างชั่วคราว ที่ถูกใช้งานแค่ช่วงเวลาหนึ่งและถูกรื้อถอนออกหลังใช้งานเสร็จ แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามความแข็งแรงของโครงสร้างชั่วคราวไป เพราะแม้จะทำหน้าที่ชั่วคราว แต่โครงสร้างนี้ก็ยังต้องรับน้ำหนัก รับแรงกระทำในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของโครงสร้างเอง น้ำหนักของวัสดุก่อสร้างที่นำมากองเก็บไว้ รวมไปถึงน้ำหนักของรถที่ผ่านไปมาหรือเครื่องจักรที่เข้ามาในพื้นที่ ดังนั้นถ้าโครงสร้างชั่วคราวไม่ได้มาตรฐาน แข็งแรงไม่พอ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหา ความสูญเสียหรือทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักลงได้

 

เหล็ก Strut และ Steel Deck โครงสร้างชั่วคราวที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า

โครงสร้างชั่วคราวเป็นโครงสร้างที่มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนของแผ่นพื้นและส่วนของโครงสร้างรับพื้นหรือ Strut วัสดุที่มักจะถูกใช้งานบ่อย ๆ มีอยู่ด้วยกัน 2 โครงสร้างคือ โครงสร้างคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก

ในโครงสร้างคอนกรีตนั้น มีความทนทานแข็งแรงก็จริง แต่โครงสร้างมีน้ำหนักมาก ขนย้ายหรือติดตั้งลำบาก เคลื่อนย้ายเพื่อก่อสร้างแต่ละครั้งไม่สะดวก รวมถึงเมื่อรับน้ำหนักจนถึงจุดหนึ่ง โครงสร้างอาจพังลงได้ อย่างในข่าวที่เราเห็นกัน และอาจจะเกิดปัญหาชิ้นส่วนพื้นถูกวางไม่เรียบสนิทกัน เวลามีการใช้งานหรือรถผ่านไปมา พื้นก็อาจเกิดการเคลื่อนตัวได้ รวมไปถึงในบางโครงการที่ใช้ Strut เป็นเหล็กที่นำมาเชื่อมเพื่อต่อความยาวแต่รอยเชื่อมไม่ได้มาตรฐาน โครงสร้างก็อาจพังลงได้เช่นกัน

แตกต่างกับโครงสร้างชั่วคราวจากเหล็กที่ใช้ H-BEAM มาเป็น Strut ร่วมกับการใช้ Steel Deck เมื่อทั้ง 2 ส่วนนี้ถูกผลิตมาสำเร็จจากโรงงาน มีการตรวจคุณภาพในทุกขั้นตอน ชิ้นส่วนทุกชิ้นจึงมีขนาดที่ได้มาตรฐานเท่ากัน เมื่อนำมาติดตั้งจึงเรียบเนียนได้ตลอดทั้งแนวโครงสร้าง นอกจากนี้เหล็กยังมีคุณสมบัติรับแรงได้ดี มีความเหนียวที่มากกว่า ทำให้รับแรงที่มากระทำได้ดีกว่าโครงสร้างแผ่นพื้นคอนกรีต อีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบาขึ้นเกือบเท่าตัว โครงสร้างจึงไม่ต้องแบกน้ำหนักตัวเองด้วย ส่งผลให้ผู้รับเหมาหรือช่างยกโครงสร้างเพื่อทำงานได้ง่ายกว่า

 

Steel Solution by SYS ช่วยเตรียมโครงสร้างชั่วคราว Steel Deck ให้พร้อมใช้ในทุกโครงการ เปลี่ยนรูปที่แจ้งคุณสุทธิสรแล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างชั่วคราว ปัญหาหลักเป็นเพราะโครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน เช่น รอยต่อระหว่าง Strut หรือแผ่นพื้นรับแรงได้ไม่ดีพอ ซึ่งทำให้เกิดทั้งปัญหาในการใช้งานของคนทั่วไป ในกรณีที่เป็นโครงสร้างชั่วคราวบนท้องถนน หรือเกิดปัญหาการก่อสร้างติดขัด วางวัสดุ เครื่องจักรไม่ได้ เข้าใกล้จุดก่อสร้างไม่ได้ ในกรณีที่เป็นไซต์งานก่อสร้าง โครงสร้างชั่วคราวที่เราพูดถึงกันมาจึงเป็นโครงสร้างที่สำคัญ และไม่ควรมองข้ามเรื่องคุณภาพในทุกครั้งที่มีการใช้งาน

และเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างใช้งานโครงสร้างชั่วคราว การเลือกใช้โครงสร้างที่ทนทาน แข็งแรง รับแรงได้ดี ยืดหยุ่นได้ดีกว่า ทั้งยังเอื้อต่อการก่อสร้าง Steel Deck กับเหล็ก Strut จาก SYS ก็คือคำตอบนั้น

นอกจาก SYS จะมีเหล็ก H-BEAM ที่ได้มาตรฐานแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถเลือก H-BEAM ความยาวพิเศษไปใช้งานเป็น Strut ได้ด้วย ซึ่งช่วยลดการเชื่อมชิ้นส่วนเหล็ก ทำให้โครงสร้างไม่ต้องเสี่ยงหักหรือพังจากรอยเชื่อมที่ไม่ดี และยังมีบริการ Steel Deck สำหรับทุกโครงการที่ต้องการด้วย

Steel Deck และ Strut จาก SYS ถูกใช้งานในหลาย ๆ โครงการในประเทศมาแล้ว เช่น โครงสร้างชั่วคราวในโครงการ One Bangkok หรือโครงสร้างชั่วคราวในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ฯลฯ ที่ล้วนแล้วแต่แข็งแรง มั่นคง Support ให้คนใช้ถนนปลอดภัย และให้งานก่อสร้างดำเนินการได้อย่างราบรื่น

 

หากสนใจและต้องการใช้โครงสร้างชั่วคราว Steel Deck ที่แข็งแรงและมี Size ที่ถูกต้อง ให้ Steel Solution by SYS ทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตโครงสร้าง Steel Deck เข้ามาช่วยดูแลได้ โดยติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

WEBSITE-SYS STEEL: https://bit.ly/3qYADQ0

YOUTUBE: http://bit.ly/3asNqnp

LINE: https://bit.ly/3gEI0tz