อยากได้เหล็กโครงสร้างคุณภาพดีมาใช้งาน ต้องดูอะไรบ้าง?

ในการก่อสร้าง สิ่งสำคัญที่ต้องมาควบคู่กับความสวยงามและการใช้สอยที่ดี ก็คือความแข็งแรง ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของโครงสร้างอาคาร แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าวัสดุที่เลือกใช้ จะช่วยให้โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงได้จริง ๆ

เหล็กโครงสร้างตามท้องตลาด ดูเผิน ๆ ก็มีคุณสมบัติเหมือน ๆ แต่หากพิจารณาจากข้อสังเกตเหล่านี้ให้ครบ จะช่วยในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้เหล็กโครงสร้างที่มีคุณภาพที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบมาตรฐาน มอก. ของเหล็ก การเลือกใช้เหล็กจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือหรือตรวจสอบที่มาที่ไปได้ หรือการเลือกใช้เหล็กโครงสร้างจากผู้ผลิตที่มีการรับประกันสินค้า รวมถึงมีทีมคอยให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ พร้อมแนะนำและร่วมแก้ไขทุกปัญหาในทุกงานก่อสร้าง

อย่างเช่น การเลือกใช้เหล็กโครงสร้างจาก SYS ที่เป็นทั้งผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มีแหล่งผลิตในประเทศสามารถเข้าตรวจสอบที่โรงงานได้สะดวก ทั้งยังมี Mill Inspection Certificate ที่บอกรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กแต่ละท่อนอย่างครบถ้วน ที่สำคัญคือ การใช้เหล็กโครงสร้างจาก SYS ผู้ใช้งานจะได้รับการรับประกัน และมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตลอดจนจบงานก่อสร้างด้วย 

 

ดูว่า “ได้มาตรฐาน มอก.”

วัสดุเหล็กที่นำมาใช้ก่อสร้างในประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องเลือกเหล็กที่มีมาตรฐาน มอก. ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่รับรองจากภาครัฐ ว่าผลิตภัณฑ์หรือวัสดุนั้นมีความแข็งแรง ไม่ทำให้เกิดผลกระทบความเสียหายตามมา ดังนั้นการเลือกเหล็กโครงสร้างที่มี มาตรฐาน มอก. มาใช้งาน จึงเป็นการรับรองขั้นหนึ่งว่า เหล็กมีคุณภาพดีเหมาะกับการก่อสร้างจริง ๆ

 

ดูว่า “สามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าได้”

การเลือกเหล็กโครงสร้างที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้ตลอดเส้นทาง คือ ตรวจสอบว่าผู้ผลิตมีความน่าเชื่อถือ มีตัวตนจริง ๆ มีโรงงานผลิตเหล็กและผู้รับเหมางานเหล็กที่ได้มาตรฐาน 

 

ดูว่า “มีเอกสารรับรองคุณภาพ”

การเลือกเหล็กโครงสร้างจากผู้ผลิตที่มีใบรับรองคุณภาพ หรือ Mill Inspection Certificate แนบมาด้วย จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานได้ เพราะใน Mill Inspection Certificate นั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับเหล็กชิ้นนั้น ๆ อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น Lot ที่ผลิต วัสดุ และส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต 

 

ดูว่า “มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการและช่วยเหลืออย่างจริงใจ”

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ใช้งานเหล็กโครงสร้างได้อย่างมั่นใจมากขึ้น คือ ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจจากทีมผู้ผลิต

การเลือกให้เหล็กโครงสร้างจากโรงงานที่มีทีมบริการให้ความช่วยเหลือ เป็นเหมือนการมีเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยเหลือให้การก่อสร้างสะดวกรวดเร็วและเสร็จตามเป้าที่ต้องการได้อย่างไร้ข้อผิดพลาด 

 

SYS นอกจากจะเป็นผู้ผลิตเหล็ก H-BEAM ที่ได้มาตรฐาน มอก. และมีใบรับรองด้านคุณภาพครบถ้วนแล้ว ยังมีทีม Steel Solution by SYS ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเรื่องวัสดุและบริการเกี่ยวกับอาคารโครงสร้างเหล็กด้วย SYS จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์ให้อาคารโครงสร้างเหล็กที่คุณต้องการเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพ