Façade หลังคา บันได ดีเทลโครงสร้างเหล็กที่ต้องใส่ใจ ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ในการออกแบบอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมที่หยิบเอาโครงสร้างเหล็กมาใช้ในโครงการแม้จะมีความง่ายในการออกแบบและจัดการการก่อสร้างมากกว่าวัสดุอื่นๆ เพราะโครงสร้างเหล็กสามารถเตรียมขนาดได้ตามที่ต้องการใช้งาน แต่นักออกแบบก็ไม่สามารถละเลยความเรียบร้อยในจุดต่างๆได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบและตรวจสอบดีเทลตามตำแหน่งต่างๆ อย่างละเอียด โดยเฉพาะจุดรอยต่อของ Façade หลังคาและบันไดของอาคาร เพื่อให้วัสดุสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสถาปัตยกรรมสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ ไม่มีปัญหาให้กวนใจทั้งผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้างและผู้ใช้งาน

หลังคา จุดเชื่อมต่อและป้องกัน ระหว่างภายในและภายนอก

ส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคา อีกทั้งยังทำหน้าที่ป้องกันพื้นที่ภายในอาคารให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ นอกจากต้องตรวจสอบการติดตั้งโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นจันทันหรือแป ให้มีระยะและมุมองศาที่ถูกต้อง มีความแข็งแรงและรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคาได้ดีแล้ว ยังต้องออกแบบและตรวจสอบรอยต่อของส่วนโครงสร้างหลังคากับวัสดุมุงหลังคา วัสดุปิดผิวและผนังของอาคารให้แนบสนิทและเรียบร้อยด้วย เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมและการเก็บขอบวัสดุปิดผิวที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างที่ไม่เรียบร้อย 

Façade อาคาร จุดเด่นของอาคารที่ต้องมาพร้อมกับความแข็งแรง

ในหลายๆครั้งการออกแบบโครงสร้างสำหรับรับน้ำหนักของ Façade จำเป็นที่จะต้องใช้โครงสร้างเหล็กเข้ามาช่วย เพราะด้วยโครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดีและสามารถผลิตตามรูปแบบที่ต้องการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น จึงเหมาะสมในการทำหน้าที่รับน้ำหนัก Façade อาคารที่มีน้ำหนักและความซับซ้อนที่มากขึ้นได้เป็นอย่างดี 

ถึงแม้โครงสร้างเหล็กจะสามารถติดตั้งได้ง่ายและรับน้ำหนักได้ดี แต่ก็จำเป็นที่จะต้องลงรายละเอียดจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างเหล็กกับอาคารและโครงสร้างเหล็กกับ Façade ให้ละเอียด เพื่อให้การยกชิ้นส่วนไปติดตั้งทำได้ถูกต้องตามระยะที่ออกแบบไว้และมีการยึดเกาะระหว่างชิ้นส่วนที่มั่นคงแข็งแรง ไม่เกิดการชำรุดหลุดร่วงหรือส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผนังอาคารในระหว่างใช้งาน

บันไดสำหรับใช้งาน เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ที่มากขึ้น

  บันไดโครงสร้างเหล็กถือเป็นรูปแบบและดีไซน์บันไดที่ถูกนำมาใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งความสำคัญคือการออกแบบส่วนที่ถูกใช้งานและรับน้ำหนักจากการสัญจรขึ้นลงของผู้ใช้งาน ให้มีทั้งความสวยงาม ความแข็งแรงทนทานและการรับน้ำหนักที่ดี ซึ่งการเลือกใช้ขนาดโครงสร้างเหล็กที่เหมาะสมและแข็งแรงก็เป็นหนึ่งในข้อสำคัญที่จะช่วยให้บันไดโครงสร้างเหล็กในทุกแบบ ทั้งบันไดที่แม่บันไดรับสองฝั่ง บันไดที่แม่บันไดรับตรงกลางหรือแม้กระทั่งบันไดที่มีแม่บันไดฝังผนังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและแข็งแรง

แม้บันไดโครงสร้างเหล็กที่มีการหยิบเอาเหล็กรูปพรรณหน้าตัดต่างๆทั้ง C-channel , I-channel มาใช้ร่วมกับเหล็กแผ่นพับที่ทำหน้าที่รับแผ่นบันไดอีกทอดหนึ่ง ทำให้การติดตั้งชิ้นส่วนของบันไดทำได้ง่ายขึ้น แต่การออกแบบบันไดโครงสร้างเหล็กก็ยังมีจุดที่ต้องจัดการรายละเอียดให้ดีและถูกต้อง เช่น จุดระหว่างลูกนอนและแม่บันไดที่เชื่อมต่อกันหรือจุดที่ราวบันไดเชื่อมกับแม่บันได รวมไปถึงจุดที่แม่บันไดเชื่อมเข้ากับโครงสร้างหลักของอาคาร โดยที่ทั้งหมดนี้จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่หลวมหรือโยกไปมา เพื่อให้การเดินขึ้นลงของผู้ใช้งานเป็นไปได้อย่างปลอดภัย