Customized Length กับรอยต่อที่หายไป…ดียังไง?

การใช้เหล็กความยาวมาตรฐานทั่วไป บางครั้งต้องเกิดการตัดเพื่อนำมาต่อให้มีความยาวตามแบบ ทำให้มีเศษเหล็กเหลือทิ้งที่หน้างาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตัดและการจัดการเศษวัสดุด้วย การตรวจสอบรอยเชื่อม ค่าแผ่นเหล็กที่นำมาประกับจุดที่ทำการเชื่อม รวมไปถึงค่าช่าง

จะดีกว่านั้นมากหากผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนมาใช้เหล็กที่ถูกผลิตมาเป็นพิเศษ มีความยาวที่ตรงตามแบบโดยไม่ต้องตัดอีกให้เสียเวลา อย่าง Customized Length จาก SYS เหล็กความยาวพิเศษที่ผลิตมาตามความต้องการในการใช้งาน ตั้งแต่ความยาว 6.1m., 6.2m., จนถึงความยาว 21.0m.

เมื่อนำ Customized Length มาใช้ จะช่วยลดจุดที่ต้องเชื่อมและการตัดเหล็กลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อแผ่นเหล็ก ค่าแรง ค่าตัดเหล็ก ตลอดจนค่าจัดการเศษวัสดุประหยัดขึ้นได้นั่นเอง

 

ดีตรงที่ ช่วยลดค่าวัสดุก่อสร้างในภาพรวม

การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก สิ่งที่ต้องมีเพิ่มขึ้นมานอกจากชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก คือ แผ่นเหล็กที่ใช้สำหรับปะบริเวณรอยเชื่อม แม้จะเป็นชิ้นส่วนเล็ก ๆ แต่ก็ต้องใช้งานและจำเป็นต้องมีในทุดจุดของการเชื่อม

โดยในการเชื่อม 1 จุด จำเป็นต้องมีแผ่นเหล็กนี้ประกบทั้ง 2 ฝั่งเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีค่าธูปเชื่อมที่ต้องใช้เชื่อมให้ได้ความหนาและขนาดรอยเชื่อมตามมาตรฐาน ซึ่งค่าวัสดุสำหรับการเชื่อมนี้อาจมีตั้งแต่ 1,000 บาท ไปจนถึง 5,000 บาทหรือมากกว่าตามขนาดของโครงสร้าง 

แต่การเลือกใช้วัสดุโครงสร้างอย่าง Customized Length เหล็กความยาวพิเศษจาก SYS จะช่วยลดจำนวนจุดที่ต้องทำการเชื่อมลงได้ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในภาพรวมลงได้ โดยที่โครงสร้างไม่เสียคุณสมบัติในการรับแรงไป

 

ดีตรงที่ ช่วยลดค่าแรงตัด เชื่อมและจัดการเศษเหล็ก

นอกจากการตรวจสอบรอยเชื่อมของเหล็กโครงสร้างแล้ว หากเลือกใช้เหล็กที่มีความยาวมาตรฐาน เช่น 6, 9 หรือ 12 . เมื่อนำมาใช้งานก็ต้องเกิดการตัดเชื่อมต่อเหล็กให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ เช่น ต้องการคานยาว 6.7 . ต้องเลือกว่าจะนำเหล็กขนาด 6 . มาตัดและต่อกัน หรือเลือกเหล็กขนาด 9 . มาตัดและเหลือเศษ 2.3 .

และเมื่อได้เหล็กตามความยาวที่ต้องการแล้ว ก็ต้องให้ช่างมาทำการเชื่อมชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้างแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการเคลียร์หรือทำความสะอาดหน้างาน ไปจนถึงการจัดการเศษวัสดุที่เหลืออยู่ด้วย

ในทั้ง 3 ขั้นตอนนี้มีค่าแรงอยู่ทั้งหด ไม่ว่าจะเป็นการตัดเหล็กที่มีค่าแรงในการตัด การเชื่อมที่มีค่าแรงอยู่ที่ 500 – 1,000 บาท/ภาพรวมโครงการ ไปจนถึงการจัดการเศษวัสดุที่มีทั้งค่าแรงและค่าขนส่ง 

 

ดีตรงที่ ลดค่าตรวจสอบรอยเชื่อมในโครงสร้าง

ในการเชื่อม จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพรอยเชื่อมในทุกจุดที่มีการเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นส่วนเสากับคาน เสากับเสา คานกับคาน หรือเสากับโครงสร้างหลังคา

โดยในการตรวจสอบรอยเชื่อมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกเป็นการตรวจสอบรอยเชื่อมทั่วไป หรือ PT Test จะทำการฉีดสเปรย์สีลงไปเพื่อสำรวจรอยร้าวในแนวเชื่อม การตรวจสอบนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500 – 1,000 บาท/ภาพรวมโครงการ

ต่อมาเป็นการตรวจสอบที่เน้นไปที่กลางคาน หรือ UT Test เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจหารอยร้าวหรือข้อบกพร่องในวัสดุที่อาจเกิดจากการเชื่อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับแรง ประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาท/ภาพรวมโครงการ

ดังนั้นการเลือกใช้เหล็กที่มีความยาวพิเศษอย่าง Customized Length จาก SYS จึงเป็นการเลือกใช้วัสดุที่สามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้มาก เพราะไม่ต้องทำการตัดหรือต่อเหล็กที่หน้างาน ลดจุดรอยต่อของโครงสร้างที่ต้องทำการเชื่อม และที่สำคัญคือไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งที่หน้างาน 

นอกจากนี้การใช้เหล็กโครงสร้างที่มีเนื้อเดียวกันตลอดทั้งท่อนยังสามารถรักษาคุณสมบัติในการรับแรงของวัสดุเอาไว้ได้เต็ม 100% ด้วย จึงช่วยลดโอกาสที่โครงสร้างจะเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายจากการรับแรงได้ดีขึ้น

สอบถาม เลือกใช้บริการของทีม Steel Solution by SYS หรือติดตามข่าวสารของ SYS เพิ่มเติมได้ที่

WEBSITE-SYS STEEL : https://bit.ly/3qYADQ0 

YOUTUBE : http://bit.ly/3asNqnp 

LINE : https://bit.ly/3gEI0tz 

TikTok : https://bit.ly/46AnaTP