เลี่ยงได้ยิ่งดี ! กับการใช้โครงสร้างเหล็กแบบนี้

ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กโดยส่วนมากที่อาจส่งผลต่อคุณสมบัติของโครงสร้าง ไม่ได้มีปัญหามาจากตัววัสดุเหล็ก แต่กลับเป็นปัญหาที่มาจากขั้นตอนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า เช่น ขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับเหมา วิธีการหรือประสบการณ์ของผู้รับเหมา ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนสเปกเหล็กหรือการนำเหล็กมาใช้ไม่ตรงตามสเปกที่กำหนดไว้ในแบบ

 

สิ่งเหล่านี้ทำให้โครงสร้างอาคารเกิดปัญหาได้ในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อก่อสร้างเสร็จและเปิดเข้าไปใช้งาน
เมื่อโครงสร้างไม่ได้คุณภาพไม่ถูกต้อง หรือไม่แข็งแรงเท่ากับที่ออกแบบไว้ ก็จะส่งผลให้โครงสร้างรับน้ำหนักจากการใช้งานได้ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้เกิดการซ่อมแซมที่ต้องเสียทั้งงบประมาณและเวลามากกว่าเดิม หรืออาจเกิดอันตรายจากการใช้งานขึ้นได้

 

เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก เราควรที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทำตามแนวทางมาตรฐานในการก่อสร้างดีกว่า เช่น มีวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มีที่ปรึกษาด้านโครงสร้าง ใช้บริการผู้รับเหมาที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ควบคุมงานโครงสร้างเหล็ก และที่สำคัญคือ ต้องใช้เหล็กให้ถูกต้องตรงตามที่สเปกไว้ในแบบ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กมีคุณภาพและสมบูรณ์แข็งแรงได้

 

เลี่ยงได้เลี่ยง! ไม่มีวิศวกรออกแบบโครงสร้าง

ในทุกการออกแบบอาคารนอกจากที่ควรจะมีสถาปนิกที่เชี่ยวชาญมาออกแบบพื้นที่การใช้งานและเนรมิตความสวยงามให้แล้ว ก็ควรมีวิศวกรโครงสร้างที่เชี่ยวชาญมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารให้ด้วย ซึ่งในหลาย ๆ โครงการก็มักจะไม่มีวิศวกรคอยดูแลหรือออกแบบโครงสร้างให้ ทำให้โครงสร้างไม่มีคุณภาพ ความแข็งแรงและความถูกต้องตรงกับการใช้งาน

 

ถ้าเราดูตามกฎหมายจะเห็นว่า แค่อาคารที่มีขนาด 150 ตร.ม. ขึ้นไป ที่ถือได้ว่าเป็นอาคารขนาดเล็กยังจำเป็นที่จะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ ดังนั้นในอาคารที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะขาดวิศวกรโครงสร้างที่ช่วยคำนวณ ออกแบบและตรวจสอบแบบก่อสร้างให้ เพราะฉะนั้นหากสามารถเลี่ยงข้อนี้ได้ ก็จะช่วยให้เราได้แบบก่อสร้างที่ถูกต้องและใช้กำกับการก่อสร้างได้แม่นยำมากขึ้นได้

 

เลี่ยงได้เลี่ยง! ใช้บริการผู้รับเหมาที่ไม่มีประสบการณ์งานโครงสร้างเหล็ก

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รับเหมา แต่ประสบการณ์และความถนัดในการควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป หากเราเลือกใช้บริการผู้รับเหมาจากข้อมูลที่ส่งต่อกันปากต่อปาก โดยไม่เช็คผลงานและประวัติของผู้รับเหมาให้ละเอียด ก็อาจจะเจอกับผู้รับเหมาที่ไม่เชี่ยวชาญงานโครงสร้างเหล็กได้ ซึ่งทำให้ทั้งกระบวนการก่อสร้างเกิดปัญหาได้นั่นเอง

 

ดังนั้นหากเราสามารถตรวจสอบผลงาน รวมไปถึงประวัติของผู้รับเหมาได้อย่างละเอียด เลือกใช้บริการผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการควบคุมการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก แทนที่จะเลือกใช้บริการผู้รับเหมาจากคำบอกเล่าของคนอื่น ๆ จะช่วยให้ขั้นตอนการก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด

 

เลี่ยงได้เลี่ยง! จัดการงานก่อสร้างเองทุกอย่าง ไม่มีที่ปรึกษาโครงการคอยดูแล

ในการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก ๆ บางครั้งเจ้าของโครงการก็ทำหน้าที่คอยดูแลงานโครงสร้างเอง ซึ่งอาจไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากพอ ทำให้เวลาเกิดปัญหาหรือมีเรื่องต้องติดสินใจที่ส่งผลต่อโครงสร้างอาคาร เจ้าของโครงการทำได้ไม่ดีพอ

 

ทางที่ดีในแต่ละโครงการควรจะมี Consult หรือที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างประจำอยู่ เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นคนตรวจสอบและจัดการส่วนของงานโครงสร้างนี้แทนเจ้าของโครงการ เมื่อเรามีที่ปรึกษาโครงการที่เป็นมืออาชีพมาคอยดูแลส่วนนี้ให้ ก็จะทำให้เจ้าของโครงการเบาแรงลง อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่างานใน ส่วนโครงสร้าง รวมถึงงานในส่วนอื่นๆทั้งหมดจะถูกก่อสร้างอย่างมีคุณภาพและมีความละเอียดแม่นยำอย่างแน่นอน

 

เลี่ยงได้เลี่ยง! ไม่มีดีเทลดีไซน์ที่ชัดเจน

ส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กขึ้นบ่อย ๆ อีกส่วนคือ ไม่มีแบบขยายหรือ ดีเทลดีไซน์ที่ละเอียดหรือชัดเจนมากพอ เช่น จุดดีเทลรอยต่อโครงสร้าง จุดดีเทลการตัดเจาะชิ้นส่วน หรือดีเทลการเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้พร้อมติดตั้ง ซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างไม่ละเอียดหรือไม่เรียบร้อยจนต้องมาเสียเวลาเก็บงานในภายหลัง 

 

หากต้องการเลี่ยงปัญหานี้ ในทุกการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างเหล็กต้องมีการจัดทำดีเทลดีไซน์ในจุดที่สำคัญต่าง ๆ ของโครงสร้างทั้งหมด เพื่อให้ผู้ควบคุมงานอย่างผู้รับเหมาหรือที่ปรึกษาด้านโครงสร้างสามารถเช็คและจัดการดีเทลที่หน้างานได้ตรงจุดมากขึ้น

 

เลี่ยงได้เลี่ยง! ปรับเปลี่ยนลดสเปกวัสดุเองตามใจ

การเปลี่ยนหรือปรับลดสเปกของวัสดุโดยพลการ โดยไม่มีการปรึกษาวิศวกรก่อนหรือพิจารณาถึงความปลอดภัยในด้านวิศวกรรมโครงสร้างหากทำการเปลี่ยนแปลง ที่ถึงแม้การลดสเปกจะช่วยประหยัดต้นทุนลงได้ แต่ผลที่ตามมาอาจหมายถึง ความแข็งแรงของโครงสร้างที่หายไป รับน้ำหนักไม่ได้ตามกำหนด อาจทำให้อันตรายต่อผู้ใช้งานอาคารได้ในอนาคต 

.

ดังนั้นเพื่อรักษาให้โครงสร้างมีความแข็งแรงตามที่คำนวณมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้งานวัสดุตามสเปกที่ระบุเอาไว้อย่างเคร่งครัด หากต้องการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ เจ้าของโครงการจำเป็นต้องปรึกษาและสรุปผลร่วมกับทางวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างที่ออกแบบโครงการนั้น ๆ ก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่กระทบต่อโครงสร้างอาคาร

.

หากต้องการให้โครงสร้างเหล็กที่ได้มีคุณภาพและตรงตามแบบก่อสร้างอย่างถูกต้อง โดยที่มีทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญคอยดูแล สามารสอบถามและเลือกใช้บริการของทีม Steel Solution by SYS ได้ โดยทีมจะ Support การทำงานตั้งแต่การให้คำปรึกษา การแปรรูปชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้ตรงตามแบบและให้พร้อมติดตั้งที่หน้างาน ช่วยให้งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กงานและมีคุณภาพมากขึ้นได้ ติดตามข่าวสารและช่องทางติดต่อ SYS 

WEBSITE-SYS STEEL : https://bit.ly/3qYADQ0 

YOUTUBE : http://bit.ly/3asNqnp 

LINE : https://bit.ly/3gEI0tz 

TikTok : https://bit.ly/46AnaTP