By SteelMaster 01 September 17
บ้านเหล็ก ฟ้าผ่าไหมหลายคนมักมีความกังวลถึงการสร้างบ้านที่เลือกใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหรือส่วนประกอบว่าจะเกิดเหตุการณ์ ‘ฟ้าผ่า’ หรือไม่ อันที่จริงแล้วยังไม่มีผลการวิจัยใดออกมาที่จะยืนยันได้ว่าการสร้างอาคารด้วยเหล็กจะทำให้ฟ้าผ่าบ้าน เช่นเดียวกันกับสาเหตุที่เกิดฟ้าผ่าขณะฝนตกนั้นไม่ได้เกิดจากที่ตัวโลหะหรือโทรศัพท์มือถือ แต่ส่วนใหญ่เกิดจากโทรศัพท์ลัดวงจรเนื่องจากน้ำฝน ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่ากรณีที่ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับบ้านเหล็กไม่เหล็ก แต่อยู่ที่องค์ประกอบอย่างอื่นดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งของตัวบ้าน 

บริเวณที่ตั้งตัวบ้านที่มีโอกาสฟ้าจะผ่าได้มากที่สุด คือบริเวณที่เป็นแนวพาดผ่านของลมมรสุม อย่างพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนองและพังงา และภาคตะวันออก อย่างจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะตำแหน่งของพื้นที่ที่อยู่ที่สูง เช่นเทือกเขาหรือสันเขา มักมีโอกาสที่ฟ้าจะผ่าสูง เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่อยกว่าบริเวณอื่น


2.ความสูงของบ้าน  

เป็นปกติที่อาคารที่อยู่สูงมักจะมีโอกาสถูกฟ้าผ่ามากกว่าอาคารประเภทอื่นๆ จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้าง (Lighting Protection System) ดังนั้น หากบ้านของคุณอยู่บริเวณเดียวกันกับอาคารสูงก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า เนื่องจากอาคารสูงนั้นจะติดตั้งสายล่อฟ้าไว้อยู่แล้วนั่นเอง


(ภาพจาก http://www.altfab.com)


3.เสาล่อฟ้า (air terminal)  

ในบริเวณที่มีความเสี่ยงหรืออาคารที่มีโอกาสเกิดฟ้าผ่านั้นมักตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การป้องกันฟ้าผ่าสิ่งปลูกสร้างและการป้องกันเสิร์จฟ้าผ่า ซึ่งส่วนใหญ่นิยมติดตั้งการป้องกันฟ้าผ่าแบบ ‘เสาล่อฟ้า’ อาจเป็นเสาโลหะหรือสายตัวนำติดตั้งไว้บนจุดสูงสุดของอาคารหรือสิ่งที่ต้องการป้องกัน สายล่อฟ้าจำเป็นต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร โดยจะเป็นทองแดงหรือเหล็กชุบทองแดงก็ได้ 


4.ตัวนำล่อฟ้าโดยธรรมชาติ 

ตัวนำล่อฟ้าโดยธรรมชาติที่อาจเป็นหนึ่งในโอกาสที่ทำให้เกิดฟ้าผ่า เช่น แผ่นโลหะที่ปกคลุมบริเวณดาดฟ้าหรือพื้นที่ที่สูงที่สุดของอาคาร ซึ่งเป็นโลหะที่ไม่สามารถป้องกันฟ้าผ่าหรือไม่มีการเคลือบด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน หรืออาจเป็นการติดตั้งท่อหรือถังโลหะที่มีความหนาน้อยหว่า 2.5 มิลลิลิตรบริเวณดาดฟ้า ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ฟ้าผ่าได้ โดยสามารถแก้ปัญหาได้โดยการติดตั้งเสาล่อฟ้าและตัวนำต่อลงดิน


5.สายนำลงดิน (down conductor)  

ตัวนำลงดินอาจไม่ใช่สาเหตุโดยตรงในการเกิดฟ้าผ่าอาคาร แต่ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ลดการเกิดอันตรายจากการเกิดฟ้าผ่าได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการติดตั้งสายล่อฟ้าต้องมีตัวนำลงดินอย่างน้อย 1 ชุด ยกเว้นในกรณีที่เป็นอาคารสูงจะต้องมีตัวนำลงดินอย่างน้อย 2 ชุด และติดลงบนกำแพงที่ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟทุกๆ 1 เมตร และมักใช้สายทองแดงเปลือยขนาด 35-50 ตารางมิลลิเมตร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับอาคารและอาคารบริเวณโดยรอบ
 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ