Download


Software

Cellular Beam Design Program(ASD&LRFD)
โปรแกรมออกแบบคานเหล็กแบบมีช่องเปิด พร้อมรายการคำนวนและ Drawing วิธีการ Fabrication

เวอร์ชั่น: 1.0
OS ขั้นต่ำ: Windows 7
SYS Design Kit (ASD)
โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโกดัง, โรงงาน ,อาคารสำเร็จรูป พร้อมสรุปปริมาณสินค้าที่ต้องใช้

เวอร์ชั่น: 1.0
OS ขั้นต่ำ: Windows XP, Me
Connection Design Software (LRFD)
โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กทั้งในระบบ Bolted & Welded Connection พร้อมรายการคำนวน และสามารถทำ Shop Drawing เป็น file CAD

เวอร์ชั่น: 0.90
OS ขั้นต่ำ: Windows XP
Bolt Connection (ASD)
โปรแกรมออกแบบรอยต่อ (Joint) ของโครงสร้างเหล็กในระบบ Bolt Connection พร้อมรายการคำนวน

เวอร์ชั่น: 1.13
OS ขั้นต่ำ: Windows XP, Me
SYS Steel Designer (ASD)
โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเสา, คาน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

เวอร์ชั่น: 1.5
OS ขั้นต่ำ: Windows 95/98

Brochure

Data not found.

Catalog

แคตตาล๊อก
ตารางเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ตามมาตรฐาน มอก.

Manual

Steel Connection
รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม  ทำให้ท่านเข้าใจองค์ประกอบของรอยต่อ ในงานออกแบบอาคารที่ใช้โครงเหล็ก
บ้านเหล็กสร้างง่าย
เข้าใจขั้นตอนการสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กอย่างง่ายๆ ทีละขั้นตอน
Steel Truss Design Handbook
คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง , โรงงานระบบสำเร็จรูปในระบบโครงถัก (Truss)
Steel Frame Design Handbook
คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง , โรงงานระบบสำเร็จรูประบบโครงข้อแข็ง (Portal Frame)
HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ