By SteelMaster 24 June 21
ปรับมุมมองเพื่อโลกและความคุ้มค่าต่อธุรกิจรับเหมา

ด้วยแนวคิด Circular Economy จากโครงสร้างเหล็ก


เพราะทุกๆ วินาทีเรากำลังสูญเสียทรัพยากรที่สำคัญไปอย่างมากมายโดยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าได้สูงสุดเท่าที่ควรจะเป็น ขณะเดียวกันที่หลายอุตสาหกรรมก็ยังคงขับเคลื่อนธุรกิจบนฐานแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง ‘Linear Economy’ หรือการนำทรัพยากรมาผลิตสินค้า และเมื่อเลิกใช้แล้วจะถูกทิ้งไม่นำกลับมาใช้อีก โดยให้ความสำคัญกับผลกำไรเป็นอันดับแรก ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จำนวนตัวเลขของการใช้ทรัพยากรจะไม่สามารถลดลงได้ในเร็ววัน อีกทั้งยังอาจส่งผลเสียไปถึงทรัพยากรเหลือทิ้งและตกค้างอยู่ในระบบนิเวศในปริมาณมหาศาล


แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ ‘Circular Economy’ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่และครอบคลุมไปถึงการออกแบบหรือการบริการที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดที่จะช่วยหาทางออกให้กับทั้งวิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการสนับสนุนแนวคิด 3R ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle ให้เกิดความยั่งยืนต่อโลกและอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆ มากยิ่งขึ้นReduce ลดปริมาณการใช้วัสดุสร้างความคุ้มทุน

เพราะการลดปริมาณวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการก่อสร้าง ถือเป็นก้าวแรกของการช่วยลดทรัพยากรไปจนถึงต้นทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาที่ต้องการลดวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ 


ซึ่งหนึ่งในหลักการจากระบบเศรษฐกิจแบบ Circular Economy อย่างการออกแบบและก่อสร้างที่ใช้ปริมาณวัสดุและแรงงานที่น้อยอาทิ โครงสร้างเหล็ก H-BEAM ก็นับว่าเป็นทางเลือกของการ Reduce ที่ดี เพราะโครงสร้างเหล็ก H-BEAM เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานและสามารถรับน้ำหนักได้มากเมื่อเทียบกับโครงสร้างอื่นๆ จึงสามารถช่วยลดปริมาณวัสดุในการก่อสร้างของโครงสร้างอาคารได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้งานได้ยาวนานหลายสิบปีสร้างความคุ้มทุนให้ทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการได้ในเวลาเดียวกันReuse รื้อถอนโครงสร้างกลับมาใช้ซ้ำเพิ่มความคุ้มราคา

นอกจากการลดปริมาณวัสดุเพื่อลดการใช้ทรัพยากรแล้ว หนึ่งในผลพลอยได้ของระบบเศรษฐกิจแบบ Circular Economy หลังจากการลดปริมาณทรัพยากรและเลือกใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพ ที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ซ้ำได้สิ่งที่ตามมาคือต้นทุนที่ต่ำลงนั่นเอง


ซึ่งแน่นอนว่าการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ อย่างการ Reuse โครงสร้างเหล็ก H-BEAM ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนมาติดตั้งใหม่ หรือนำวัสดุโครงสร้างเก่าไปประยุกต์ใช้ซ้ำในรูปแบบอื่นๆ ก็ล้วนแต่ส่งผลดีต่อความคุ้มราคาให้กับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของโครงการได้ไม่น้อยRecycle หลอมวัสดุเหลือทิ้งขึ้นใหม่เพื่อความคุ้มค่าต่อทรัพยากร

การใช้โครงสร้างเหล็ก H-BEAM นอกจากจะสามารถช่วยในเรื่องการลดปริมาณการใช้ (Reduce) และ การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) แล้วยังสามารถนำกลับมา Recycle หลอมขึ้นเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพได้อีกครั้งหนึ่ง สร้างความคุ้มค่าต่อการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกับโครงสร้างทั่วไป ที่ต้องใช้ทรัพยากรใหม่จากธรรมชาติ ทั้งการขุดเจาะ หรือ ระเบิดภูเขา ที่เป็นการรบกวนธรรมชาติ ทำให้การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ก่อให้เกิดขยะ หรือ ทรัพยากรเหลือทิ้งตกค้างอยู่ในระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่รู้จบ


หากได้ปรับมุมมอง นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบ Circular Economy มาใช้ในการดำเนินธุรกิจจะพบว่าเป็นระบบที่สามารถสร้างรายได้ ได้มากกว่าระบบเส้นตรง Linear Economy ที่ใช้ทรัพยากรแล้วทิ้งไป เสียอีก และสำหรับธุรกิจก่อสร้าง “การเลือกลงทุนกับวัสดุคุณภาพ อย่าง โครงสร้างเหล็ก H-BEAM ในครั้งเดียวเพื่อใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าและรู้จักนำมาหมุนเวียนใช้นับว่าเป็นผลกำไรแบบยั่งยืนต่อธุรกิจก่อสร้างได้มากที่สุด”
 

Related Articles


HBEAM CONNECT ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับไม่ยอมรับ