รักษาคุณภาพงานก่อสร้าง ควบคู่ไปกับสุขภาพของคนงานด้วย SYS PRIMERBOND

เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกๆโครงการก่อสร้างจะต้องควบคุมและพยายามรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างให้ดี โดยเฉพาะส่วนของโครงสร้าง เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงและทนต่อการใช้งาน แต่ในการก่อสร้างสิ่งที่มักเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของมลภาวะและสุขภาพของคนงานที่ไม่ดี ที่อาจเกิดเสียง ฝุ่นรบกวนหรือคนงานสูดดมสารเคมีจนสะสมให้เกิดผลเสียในระยะยาว ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลง เพราะ SYS PRIMERBOND สามารถช่วยจัดการให้ทั้งงานก่อสร้างและสุขภาพของคนงานมีคุณภาพที่ดีไปพร้อมๆกันได้

ขนาดของโครงสร้างเหล็กที่หายไป แต่ได้ความแข็งแรงที่มากกว่าเดิม

การเลือกวัสดุเหล็กมาใช้เป็นโครงสร้างของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ จำเป็นที่จะต้องเลือกขนาดเหล็กโครงสร้างทั้งเสาและคานให้มีขนาดที่เหมาะสมและสัมพันธ์กัน เพื่อให้โครงสร้างสามารถทำหน้าที่และรับน้ำหนักอาคารได้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ใช้งานมั่นใจในความแข็งแรงของทุกโครงสร้างเหล็กได้ 100% เพราะโครงสร้างเหล็กถูกคำนวณและออกแบบโดยวิศวกรโครงสร้างที่เชี่ยวชาญ บ้าน ร้านค้า อาคาร โรงแรมหรือโกดังจึงแข็งแรง ทนทานไปพร้อม ๆ กับขนาดโครงสร้างที่เบาบางและโปร่งมากขึ้น

เหล็ก H-BEAM จาก SYS เหล็กเนื้อเดียวแบบ Homogeneous ที่ช่วยให้การก่อสร้างแข็งแรง ไร้จุดอ่อน

ส่วนของโครงสร้างอาคารเป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารทั้งหมดเป็นหลัก ดังนั้นโครงสร้างอาคารที่ดีและมีคุณภาพจำเป็นที่จะต้องมีความแข็งแรง และไร้ซึ่งจุดอ่อนที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรับน้ำหนัก จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการเลือกเหล็กโครงสร้างที่มีเนื้อเดียวกันทั้งท่อนมาใช้งาน เพื่อให้โครงสร้างไม่มีจุดอ่อนและลดความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการตรวจสอบ

ทำไมผู้ใช้งานถึงมั่นใจในคุณภาพของ SYS มามากกว่า 25 ปี?

คุณภาพและมาตรฐานที่ดีของเหล็กโครงสร้างเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องศึกษาและใส่ใจ เพราะเหล็กที่จะถูกนำไปเป็นโครงสร้างรับน้ำหนักของอาคาร จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานต่าง ๆ รับรองคุณสมบัติหรือคุณภาพของวัสดุ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เหล็กโครงสร้างที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร้กังวล เช่นเดียวกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนจาก SYS ที่มีคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนและได้รับการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างหลากหลาย

ทำไมโครงสร้างอาคารต้องใช้เหล็ก H-Beam

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน H-beam ถูกผลิตและออกแบบมาเพื่อใช้ในส่วนโครงสร้างรับน้ำหนักของอาคารเป็นหลัก ด้วยคุณสมบัติในการรับแรงที่ดี ทนต่อแรงบิดได้มาก อีกทั้งยังมีข้อดีคือการมีลักษณะท่อนเหล็กที่เปิดให้เห็นผิววัสดุได้รอบด้าน ส่งผลให้การจัดการและดูแลเรื่องสนิมเหล็กของโครงสร้างอาคารทำได้ง่ายและสะดวก H-beam จึงเหมาะสมในการนำมาเป็นโครงสร้างอาคารไม่ว่าขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เพราะสามารถตอบโจทย์ได้ความแข็งแรงและรองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี

SYS เหล็ก H-Beam กับงานสาธารณูปโภค รอบด้าน

ภาพจำหรือภาพที่คุ้นเคยของเหล็ก H-Beam คือการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของอาคารเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ร้านอาหาร อาคารสำนักงานต่าง ๆ แต่ด้วยคุณสมบัติและความสามารถในการประยุกต์ใช้ที่ยืดหยุ่น H-Beam จึงถูกนำมาใช้ในงานสาธารณูปโภคอย่างรอบด้านและหลากหลาย กลายเป็นวัสดุใกล้ตัวที่คอยรองรับการใช้งานของผู้คนมากขึ้น

SYS PRIMERBOND ลดปัญหาการเตรียมผิวเหล็กก่อนทาสีกันสนิม

การเตรียมผิวเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยเฉพาะชิ้นส่วนโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเตรียมได้ที่หน้างาน การเลือกใช้ SYS PRIMERBOND เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนพร้อมทำสีกันสนิมจากโรงงานตั้งแต่ต้น จึงช่วยลดปัญหาการเตรียมผิวเหล็กที่หน้างานได้

Steel Solution by SYS – Partner สำคัญสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง

Steel Solution by SYS พร้อมสำหรับการเป็นผู้ช่วยคนสำคัญให้กับผู้รับเหมาในทุกโครงการก่อสร้าง คอยดูแลและจัดการให้ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยจัดการปัญหาและลดข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง อีกทั้งยังช่วยควบคุมและจัดการงบประมาณเพื่อให้ผู้รับเหมาได้วัสดุก่อสร้างที่มีมาตราฐาน มั่นใจได้ว่าทุกงานก่อสร้างจะเริ่มต้นและเสร็จสิ้นได้อย่างมีคุณภาพ

CARBON CREDIT นโยบายสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กำลังให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน และสาเหตุที่สำคัญอันดับหนึ่ง คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การตระหนักถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือแม้แต่การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการนำ Carbon Credit มาใช้งานจึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตาม ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยเป็นตราสารกฎหมายที่รับรองภายใต้กรอบอนุสัญญา UNFCCC ฉบับล่าสุด ที่มีการตั้งเป้าร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเร็วและให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้เกิดสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมและให้วงการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับอุดมการณ์ Carbon Credit รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Net Zero ได้มากขึ้นในระยะยาว

บริการเสริมสำหรับโครงสร้างเหล็กข้อได้เปรียบที่ช่วยควบคุมงบประมาณไม่บานปลายและเสร็จตรงเวลา

การจัดการงานก่อสร้างให้มีความคล่องตัวและไม่ติดขัดปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดหน้างานเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และยิ่งเป็นการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดใหญ่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานหรือตึกสูงต่าง ๆ ความยากและความซับซ้อนของการควบคุมงานก็ยิ่งเพิ่มขึ้น การเลือกใช้โครงสร้างที่มีข้อได้เปรียบด้านบริการเสริมทั้งก่อน ระหว่างและหลังการก่อสร้างอย่างโครงสร้างเหล็ก จะช่วยให้ผู้รับเหมาจัดการควบคุมงานก่อสร้างได้สะดวกและง่ายขึ้น